Så mye areal vil en storflyplass på Leknes kreve: - Dette vil berøre dyrka mark og flere eiendommer

En storflyplass på Leknes vil kreve mer plass i et område med både jordbruk og bolighus. Ordfører Remi Solberg mener det vil kreve gode prosesser dersom det blir aktuelt.