Widerøe vil ikke love nye ruter i Lofoten etter avgiftskutt

Widerøe vil ikke forskuttere hva lavere avgifter kan få å si for rutetilbudet i Lofoten.