Vest-Lofoten Næringsforening har stor forståelse for de tiltak som er satt i verk for å begrense korona-smitte og få kontroll med pandemien.

Når det nå ser ut som om hele nasjonen er på bedringens veg og diverse samfunnsfunksjoner gradvis åpnes opp igjen, vil Vest-Lofoten Næringsforening henlede oppmerksomheten mot følgende problemstillinger som Samferdselsdepartementet må bidra til løsning av:

a) Leknes Lufthavn er Norges mest trafikkerte kortbaneflyplass. Som et nødvendig Korona-tiltak har Widerøe redusert kraftig på antall flyvninger til/fra Leknes Lufthavn, samtidig som Svolvær Lufthavn er midlertidig stengt. I tillegg flys gjenværende flyruter med halv kapasitet (19 seter).

Når nå nærings- og samfunnsliv gradvis gjenopptar ordinær virksomhet ser vi allerede nå at setekapasiteten til/fra Leknes er alt for lav med påfølgende manglende mulighet til å få kjøpt flybillett på ønskede flyavganger.

Dette er et betydelig problem for regionens næringsliv, og for befolkningen generelt, og

som må løses snarest, dersom ikke regionens næringsliv og befolkning skal få langvarige skadevirkninger av Koronakrisen.

Etter hva vi forstår oppfyller Widerøe pr. i dag de avtale avganger i henhold til FOT-ruteavtalen med staten, men kapasiteten er langt lavere enn hva som viser seg å være behov og etterspørsel.

b) Lofoten er en av Norges viktigste reiselivsdestinasjoner, hvor vi forventer økt pågang og etterspørsel fra nordmenn til den forestående sommersesongen.

En rekke av regionens tilreisende kommer med fly. Skal reiselivet kunne ta seg opp igjen i løpet av sommeren betinger det at flykapasiteten til/fra Leknes også kommer opp på et tilnærmet normalt nivå. Da må det være mulig å bestille flybilletter til/fra Leknes/Lofoten før ferieplanene kan iverksettes. Pr. i dag er denne muligheten sterkt begrenset.

Vest-Lofoten Næringsforening ber Samferdselsdepartementet sørge for at Widerøe gis mulighet for tilnærmet normal kapasitet til/fra Leknes Lufthavn snarest mulig, slik at dagens etterspørsel fra næringsliv og befolkning blir imøtekommet.

Samtidig må flyrutekapasiteten til/fra Leknes Lufthavn økes for sommersesongen allerede nå, slik at de negative konsekvensene av Korona-pandemien kan bli dempet for reiselivsnæringen, og regionens bedrifter kan overleve og ha mulighet til fortsatt vekst og utvikling når Korona-krisen forhåpentligvis i overskuelig fremtid er over.

Vest-Lofoten Næringsforening er en samarbeidsorganisasjon for næringslivet i kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. Næringsforeningens oppgave er å bedre rammebetingelsene for næringslivet og være næringslivets talerør i ulike fora.