Fødetilbudet drives med «akseptabel risiko»

Lav risiko: Akseptabel risiko, skriver Nordlandssykehuset om sitt fødetilbud. Illustrasjonsfoto

Lav risiko: Akseptabel risiko, skriver Nordlandssykehuset om sitt fødetilbud. Illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 5 år gammel

Fødetilbudet i Nordlandssykehuset er vurdert, og funnet i orden ut fra en rekke risikofaktorer.

DEL

Nordlandssykehuset HF har gjennomført en risikovurdering av fødetilbudet. Rapporten legges fram for sykehusstyret fredag i neste uke.

Forbedringer

Analysen skulle i utgangspunktet ha vært gjennomført for flere år siden, etter krav fra det politiske miljøet i Lofoten ved Lofotrådet, og senere også RESO (Regionalt samarbeidsorgan mellom kommunene og helseforetaket). Helse Nord RHF ba i 2014 om at analysen ble gjennomført i løpet av året. Fristen ble senere forlenget til utgangen av 2015.

Nå foreligger den altså.

Konklusjonen er at fødetilbudet i Nordlandssykehuset driftes med akseptabel risiko.

Dette betyr ikke at alt er i skjønneste orden.

– Klinikken har erfaringer med at det skjer feil når det gjelder hvem som har ansvar for å tilrettelegge opphold nært fødested for gravide i påvente av fødsel. Gravide opplever at det er stort press på hotellrom i Bodø, og flere må flytte fra hotell til hotell, går det fram av rapporten, som er utarbeidet av Armi Väisänen, enhetsleder ved kvinneklinikken i Bodø, Lisa Jacobsen, enhetsleder fødeavdelingen i Vesterålen – og May Vollnes Johansen, enhetsleder fødestua i Lofoten.

Tiltaksplan

Dette vil det i løpet av høsten bli gjort noe med.

– Fødeenhetene skal i samarbeid utarbeide en kommunikasjonsplan der dette ansvaret kommer klart fram, sies det.

Det er også funnet et forbedringspotensial i brukerkontakten og informasjonsflyten.

På samme måte understrekes det viktigheten av gode seleksjonskriterier.

– Risikovurderingen viser at det er viktig å holde et kontinuerlig fokus på seleksjon, går det fram av rapporten.

Det skal utarbeides en tiltaksplan ut fra funnene i analysen. Tiltaksplanen skal være ferdig innen 1. september, og tiltakene skal gjennomføres i løpet av høsten.

Flere til Vesterålen?

Rapporten sier ikke noe om akuttilbudet i Lofoten, men understreker derimot viktigheten av fortsatt god selektering. Ifølge rapporten vurderes det også å åpne opp for å sende flere fødende med ambulanse til Vesterålen.

– Å vurdere dette alternativet gir større mulighet til å finne løsning ved for eksempel samtidighetskonflikter, sies det.

– Kommer for sent og er for tynn

Ordfører Jonny Finstad.

Ordfører Jonny Finstad.

Ordfører Jonny Finstad (H) i Vestvågøy kommune, har lest den nå framlagte risikoanalysen, og mener den er rent venstrehåndsarbeid.

– I forhold til andre ROS-analyser jeg har sett, må jeg si dette er tynne saker. For oss som lokalsamfunn er den rett og slett ubrukelig. Det var ikke dette jeg så for meg, sier han.

Hva savner du?

– Jeg så for meg en analyse av risikoelementene ved stengte veier, bruer, fly. Hvor ofte skjer det og hvilke avvik i forhold til transport finnes? Rekruttering og kompetanse; hvilke utfordringer?, sier han.

I tillegg kommer rapporten altfor sent.

– Den skulle ha kommet for mange år siden, før tilbudet på Gravdal ble lagt om, sier Finstad og viser til krav fra både Lofotrådet og RESO. Resultatet ser han nå kun kan brukes bedriftsinternt.

Les også: Urolig over signaler fra regjeringen

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken