Følger elevene fra hjemmet

Lærerne i de videregående skolene i Lofoten har stort sett hjemmekontor.