«Folk velger Folk», del III: Investeringer

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ordførerkandidat Pål Krüger er her med sitt tredje leserinnlegg i serien "Folk velger folk".

DEL

Lofotkraft

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.VVK sin absolutt mest verdifulle investering utenfor eget kjerneområde er aksjene i Lofotkraft Holdning AS, en verdi på kanskje >kr 300 mill +. Disse verdiene er slik Lofotkraft nå er organisert ikke tilgjengelig for VVK, om man skulle ønske det helt eller delvis. Emisjonen i Lofotkraft AS i 2018, var en gylden anledning til å gjøre noe med dette, men den sjansen lot de gå fra seg.

Utrolig klønete gjennomført, sett i forhold til VVK sine interesser. Det er ingen sammenheng mellom VV kommune sin rett til å selvstendig disponere sine verdier, og det å støtte opp om Lofotkraft som en svært viktig bedrift med viktige arbeidsplasser i Lofoten, snarer tvert om.

Et annet interessant spørsmål er om Lofotkraft som monopolselskap, som nett-eier av strøm, skal drive med profitt-maksimering eller ha som målsetning å levere nett-tjenester billigst mulig for abonnentene?

Lofoten Arctic Water

VVK deltakelse og vilkårene satt i emisjonen i Lofoten Arctic Water er et skrekkens eksempel på dårlig saksbehandling og en ordfører som har gått langt ut over sine fullmakter, men enda verre «lojalt «støttet av posisjonen og Høyre, Resultat er kr 1 mill rett ut av vinduet.

Investering Storgata

Storgata skal oppgraderes for kr 60 mill ++, og som i alle andre foreslåtte investeringer, foreslår Rådmannen med AP/SP- posisjonen og Høyre, å innarbeide utgiftene i de neste årenes budsjett. Rådmannen er allerede kraftig på etterskudd, og må hanskes med allerede store negative budsjettavvik på driften. Å skyve problemet slik foran seg, er uakseptabelt.

FRP har en holdning at alle investeringer skal vise til konkrete forslag på inndekning, før investeringen iverksettes, som alle andre i samfunnet bør/må forholde seg til.

For Storgata konkret, foreslår FRP at Rådmannen utreder parkeringsavgift, som i Svolvær, for å finansiere dette tiltaket. Slik at vi kanskje kan unngår at samlebegrepene Omsorg og Skole blir de som reelt må finansiere tiltaket.

Investeringsramme og overskridelser

Det har etablert seg en underlig sedvane ved å la enkelte vedtatte prioriterte prosjekter være en slags bank for overskridelser i andre prosjekter, og la disse «bankprosjektene» kanskje eller kanskje ikke bli realisert i en ikke definert fremtid. Vann prosjektet på Haug er ett slikt eksempel, som har gått fra et kr 400.000 prosjekt for å skaffe 30 husstander raskt nødvendig rent vann med tilstrekkelig kapasitet, til et 10-ganger større prosjekt, som igjen ganges med 2,5 til kr25 mill, for så å brukes til bank for overskridelsesprosjekter i andre prosjekter. En uholdbar praksis. Vi kunne mye heller satt av kr50 mill i hvert års investeringsbudsjett for å ta første person fra Vestvågøy til månen, og så bruke avsetningen til å finansier overskridelser, siden vi uansett ikke vil sende noen til månen. Dette kan fortsette til kommunen får bukt med investeringsoverskridelsene, noe som er en absolutt nødvendighet. Med FRP i posisjon vil blant annet innføring av konsekvensstyrt ledelse trolig ganske raskt få bukt med problemet.

Bruk av konsulenter

Kommunen har et stort forbruk/kostand knyttet til konsulentbruk. Noen få konsulentselskaper ser ut til å ha klippekort på oppdrag i kommunen. Flere oppdrag har opprinnelig kontrakt rett under eller rett over terskel for anbud. Det som virkelig er problemet er at den reelle kontraktspris ofte blir langt høyere, uten at prosjektet legges ut på nye anbud. Vi har eksempel på konsulent med kontrakt på rundt ca kr 300.000, - hvor sluttregningen ble over kr. 3 mill.

Dette er ikke bare et kostnadsproblem knyttet til prosjektet, og en forbigåelse av anbudsreglementet, men et enda større problem er det når konsulentenes beregning av kostnad for et prosjekt, reelt sprekker fundamentalt- da er vedtaket om gjennomføring skjedd på sviktende grunnlag, og aktuelle alternative løsninger er ikke utredet. Samme konsulentselskaper blir valgt igjen og igjen, det får ingen konsekvens.

Bruk av konsulenttjenestene skal ned i takt med oppbygging av egen stab i kommunen, og ikke omvendt, og anbudsprosessen skal være reell. FRP vil at Rådmannen ved hvert tertial (4 mnd) skal orientering om kommunens bruk av konsulenter, kontrakts-grunnlag, reelle kostnader, og kvaliteten på oppdragene.

Utbyggingsavtaler

Til tross for at Kommunestyret ved flere anledninger har vedtatt prinsippet med Utbyggingsavtaler knyttet til blant annet infrastruktur ved tomteutbygginger, praktiseres ordningen langt fra godt nok. Det er i stor grad ut fra innfallsmetoden at Rådmannen med posisjonen og Høyre finner ut om slik avtale skal etableres, hvordan de skal utformes, eller rett og slett bare la være, og dermed legge kostnaden på kommunebudsjettet- les et allerede svært presset driftsbudsjett.

Vann og avløp

Det er så enkelt; kostnad til vann og avløp er selvfinansierende, slik det står i alle utredninger knyttet til investering i sektoren. Men så enkelt er det ikke. Det er bare at regningen sendes til hver og en av abonnentene. Det betyr heller ikke at kostnadsutviklingen innen vann og avløp er uinteressant for kommunens driftsbudsjett. Kommunen er i seg selv en stor abonnent, nær 10% av inntektene til sektoren kommer fra kommunen som abonnent. I 2019 ble kommunestyret presentert for en storstilt plan, som i en 10-15-års periode vil 5-10-doble avgiftene til vann og avløp.

Industri, jordbruk, folk flest vil merke dette svært godt, inklusiv kommunebudsjettet.

FRP kan ikke godta en slik ukritisk satsning, med lav økonomisk styring og dårlig prioritering av tiltak. Det er klart at de avløpene som ligger åpen i dagen på fjæra sjø må ordnes. Grovrensing av fastepartikler kan gjennomføres, og vann slippes ut i fjorden. Det vil i seg selv redusere forurensningen med kanskje 80% fra dagens ordning, og ha en kostnad som er overkommelig.

Eiendomsskatt

Ingen i kommunene må være i tvil om at med AP/SP i spissen, vil foreslå en kraftig økning av eiendomsskatten ved budsjettet 2020. Hvorfor skulle ellers kommunen allerede i 2019 bruke kr 3 mill+ på konsulenter for å re-klassifisere verdiene av boligene? De har det travelt!

Med FRP som del av en posisjon, blir det reduksjon av eiendomsskatten, en skatt som er usosial, den rammer uten å ta hensyn til skattbar inntekt, formue eller belåningsgrad.

Om noen ennå tviler på at FRP vil kunne bidra til at kommuneøkonomien styrkes, samtidig som eiendomsskatten senkes, så bare ta kontakt med oss på stand og delta i debatten. Siste debattinnlegg i serien «Folk velger Folk» del IV kommer om en uke.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken