Gå til sidens hovedinnhold

«Folk velger Folk» del IV: Budsjett og økonomistyring

Artikkelen er over 1 år gammel

Uansett hvilken budsjettmodell vi bruker, så er hele kaka den samme- overordnet budsjettramme er lagt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rolledeling mellom administrasjon og politikk er uklar, og administrasjonen skjuler seg bak at «politikerne har bestemt», når tiltak skal iverksettes, uansett størrelse og omfang.

Politikerne blir invitert til å diskutere kanskje 5% av budsjettet, og med poster ned til 0,01 promille. Helt ute av proporsjoner i forhold til budsjettets størrelse.

Rådmannen skal etter FRP sin menig synliggjøre hvilke tjenester som skal ytes i de forskjellige sektorene, kvalitet på tjenestene, ambisjoner på vegne av kommunen innen skole, helse osv. Rådmannen vil løse disse tjenestene innenfor gitte sektorramme, som i sum er innenfor overordnet budsjettramme.

Politikerne diskuterer tjenesteomfang, ambisjoner, kvalitet og konkluderer.

Rådmannen og Kommunestyret har dermed inngått en kontrakt for nest års budsjett.

Om Rådmannen ikke klarer å holde sektorbudsjettene, så må han finne tiltak innen det budsjettet, omfordele innen sektoren eller omfordele mellom sektorene. Han orientere Driftsutvalget, som kan bestemme at et eller flere foreslåtte tiltak er så vidtrekkende at det må politisk behandles.

Rådmannens rolle skal, ved hvert avlagte årsregnskap, vurderes, blant annet i forhold til budsjettkontroll, planleggingen og gjennomføringsevne.

Økonomireglementet må vitaliseres og være praktisk retningsgivende. Revisjonen i 2018 av reglementet av 2007, skulle gi forventning om et bedre verktøy og styringsdokument for blant annet gjennomføring investeringsprosjektene, med Meieriprosjektet som ett av flere skrekkens eksempeler. Resultatet er nedslående. Hele kapitlet om investeringsreglement §5, er like godt tatt ut av revidert reglement. Uten retningslinjer, ingen ting å forholde seg til!

Utfordringsdokumentet

Når kommunen bryter eller er svært nær å bryte de økonomiske handlingsreglene fastsatt i utfordringsdokumentet fra 2017/18, er ikke reaksjonen tilpasning til regelen, men Rådmannen med AP/SP- posisjonen og Høyre, tar like gjerne bort hele Handlingsregel i dokumentet for 2019. Da er problemet løst! Ingen handlingsregel, ingen ting å forholde seg til.

FRP Vestvågøy vil arbeide for at økonomireglementet og «Handlingsreglene» i utfordringsdokumentet blir revidert og oppdatert allerede høsten 2019.

FRP sin politikk i Vestvågøy er basert på engasjement, målrettet innsats, kunnskap og «common sense» kalt «bondevett», med målsetning; en enklere hverdag for folk flest. Der kommunen reelt er en ja-kommune. Om dere velgere ønsker det, så vil dere møte en FRP-ordfører som skal være synlig og tilgjengelig, engasjert og ha som motto for kommunalt ansatte som for folk flest; «Hva kan vi gjøre for deg for at du skal lykkes».

Godt valg – og stem gjerne på FRP i Vestvågøy 2019

Les også:

«Folk velger Folk», del III: Investeringer

«Folk velger folk», del II

«Folk velger folk»

Kommentarer til denne saken