Årsmøtet i Rødt Nordland vil ha en ny energipolitikk som ikke er underlagt børsbasert og EU-regulert frihandel. Vi må ut av EUs energibyrå ACER, og EØS-avtalen må erstattes med en handelsavtale. Helt siden i høst har norske forbrukere og norsk næringsliv vært ramma av ei strømpriskrise, ikke strømkrise.

Årsmøtet er mot Statnetts planer om økt overføringskapasitet fra nord til sør med dagens energipolitikk. Lave strømpriser er grunnlaget for den kraftforedlende industrien og for etablering av nye, grønne arbeidsplasser i Nordland. Økt overføringskapasitet nå betyr økt krafteksport ut av landet, og import av høyere strømpriser i nord.

Rødt vil innføre makspris på strøm på 35 øre kWt. Dette er et gjennomsnitt av prisen de siste ti årene. Samtidig vil vi innføre et regulert to-prissystem der vanlig forbruk er rimelig, og overforbruk koster mer. Krafteksporten må begrenses for å holde strømprisene nede og unngå å importere europeiske priser.

Dessverre skjer det motsatte. Fra 18. mars er Englandskabelen i full drift til tross for vannmagasiner med en fyllingsgrad helt nede i 34,2 prosent. Det siste halvåret har fyllingsgraden sør for Sognefjorden vært blant de laveste de siste 20 årene, ifølge NVE. Med dagens spekulasjon i høye priser settes forsyningssikkerheten i spill! Samtidig må folk betale i dyre dommer for kraft det koster under 12 øre kilowattimen å produsere. Vi kan ikke tillate fullstendig uregulert eksport og markedsspekulasjon. For å ta tilbake kontrollen trengs det en allianse av fagbevegelse, bondeorganisasjoner, industri, næringsliv og vanlige folk.

Kraftprodusentene i Energi Norge og vindkraftorganisasjonen Norwea intensiverer nå sin lobbyvirksomhet for å bygge ut mer vindkraft på land, og også gå løs på vernede vassdrag. Dette har dessverre regjeringa og et flertall i Stortinget uttrykt støtte til.

NVEs «Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021 – 2040» viser at fram til 2040 vil vi ha overskudd av kraft. Selv om vi fjerner utbygging av mer landbasert vindkraft og ny kraft fra havvind i analysen, så vil vi ha et kraftoverskudd i 2040. Dette overskuddet kan økes kraftig bl.a. gjennom å stoppe elektrifisering av sokkelen, oppgradere flere vannkraftverk og øke energieffektiviseringen i samfunnet.

Det trengs langt sterkere statlige muskler til for å oppnå målene om energieffektivisering. Enova har blitt kraftig svekket for vanlige husholdninger under den borgerlige regjeringen, og må endres fundamentalt. Dette må likevel ikke bli et argument mot å dekke det grunnleggende behovet for strøm. Vi mener makspris på strøm er nødvendig for å stanse prisgaloppen som øker økonomiske forskjeller og skaper fattigdom.