For første gang på mange år så kjøpes det fisk igjen på dette anlegget

Sufi AS på Sund har de siste årene ikke kjøpt fisk ved anlegget, men i år har de bestemt seg for å kjøpe fisk.