Søndag 9. juni åpner offisielt Lofotodden nasjonalpark på Moskenesøya, i kommunene Moskenes og Flakstad. Styret i nasjonalparken, ledet av Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen og med Flakstad-kollega Hans Fredrik Sørdal og Bent Bakkan som medlemmer, er godt i gang med forberedelsene. Bakkan er fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, og representerer fylkeskommunen i styret.

Styrets foreløpige forslag til program er at åpningen skjer på Å, før følget transporteres til den andre innfallsporten til nasjonalparken, Fredvang, der deltakerne inviteres til ulike turer inn i nordre del av parken. Innspillet fra Flakstad-ordføreren er å ta med ministeren til Ryten. Elvestuen skal åpne parken.

Klima- og miljødepartementet dekker mesteparten av utgiftene til åpningen som grovt anslått vil beløpe seg til 300.000–400.000 kroner. Styret er også i gang med å diskutere hvem som skal inviteres. Ordførerne i de to kommunen som har vært med siden nasjonalparkideen ble lansert, Nordlandsbenken på Stortinget, fylkesrådet, tidligere stortingsrepresentanter, reiselivsnæringen, prosjektleder i mesteparten av tiden, Hege Steigedal og lokale aktører er blant de foreslåtte på gjestelisten.

Les også: Informasjonspenger til Lofotodden nasjonalpark

Les også: Vert for nasjonalparkforvalter