Ifølge enhetsleder Prosjekt og infrastruktur i Vestvågøy kommune, Morten Wirkola, skal tilskuddet brukes til ny vannledning i Justadlia, fra drikkevannskilden Vesterdalsvatnet.

– Planleggingsarbeidet med utskifting av vannledning fra Vesterdalsvatnet ned til pumpestasjonen like nedenfor Justadvatnet er godt i gang. Vi har akkurat fått en skredfarevurdering for potensielle nye traseer for ny vannledning. Vi starter nå arbeidet med å utarbeide et konkurransegrunnlag som deretter skal lyses ut, opplyser Wirkola.

Arbeidet er beregnet til å koste i overkant av 17 millioner kroner. Prosjektet er lagt inn i investeringsbudsjettet for 2022 som skal vedtas senere i år.

– På grunn av terrenget i området planlegger vi ikke start av utbyggingen før til våren. Det er viktig å få satt dette arbeidet i gang så hurtig som mulig for å sikre vannforsyningen til Stamsund, skriver Wirkola i e-post til Lofotposten.

– Forutsetning

I saksutredningen til fylkesrådet er det lagt vekt på at vedvarende problemer med vanntilførselen går ut over både innbyggere og næringsliv.

– Eksisterende inntaksledning og trykkreduksjonssystem medfører store lekkasjer i Justadlia, og risikoen for innsug av forurenset vann er vurdert å være høy. I tillegg til Stamsund sine innbyggere er det viktig å få sikret tilfredsstillende vannforsyning til næringslivet på stedet.

– Den meste konkrete utfordringen vi har hatt knyttet til vann i Stamsund, hadde vi for et par siden, da lite nedbør førte til at beholdningen i vannmagasinet begynte å bli bekymringsverdig. Det siste halvåret har i alle fall ikke lite nedbør vært noe problem, sier daglig leder i Lerøy Norway Seafoods, Børge Soleng.

Han er fornøyd med at vannkvaliteten nå skal forbedres.

– God og robust vannforsyning er en grunnleggende forutsetning for virksomheten vår i Stamsund, og dersom dette er en utbygging som sikrer dette, er dette noe vi applauderer. Vi har investert i systemer som til enhver tid sikrer kvaliteten på vannet vi benytter, men det er tenkt som et ekstra sikkerhetstiltak, og reduserer ikke viktigheten av god vannkvalitet fra kilden.