Forbereder klage på skolesalg - hvorvidt idrettsbanen fulgte med salget er stridsspørsmålet

Kjøper Trond Lohne mener salget av Fredvang skole er uryddig. Han vil søke om nasjonalparksenter i bygget.