I disse dager er det skolestart over hele Norge. Det betyr at det er stor aktivitet rundt landets skoler – og også at mange tusen barn begynner på skolen for første gang.

Politiet har varslet økt aktivitet, med mange kontroller. Her har de fokus på en rekke ting. Alt fra generell trafikkadferd, til fart og også mobilbruk, skriver Broom.

Erfaringsmessig er ulovlig bruk av mobiltelefon mens man kjører årsaken til mange ulykker i trafikken. Føreren tar oppmerksomheten bort fra trafikken – og risikerer å sette både seg selv og andre i fare.

Mange bruker mobilen

Nå viser det seg at nettopp foreldre til skolebarn er verstinger her:

– En undersøkelse som er utført av Ipsos for Gjensidige viser at det er svært viktig at politiet har fokus på dette med mobilbruk, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i forsikringsselskapet Gjensidige.

Blant foreldre med skolebarn sier nemlig rett over 60 prosent at det hender de bruker mobilen når de kjører bil.

Bruker du mobilen? Det kan koste førerkortet

– Svært betenkelig

– Vi tror det kan ha med stress og mas i hverdagen. Avtaler skal gjøres og barn skal kjøres hit og dit, sier han.

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige mener det bør svi mer å bruke mobilen mens man kjører bil..

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige mener det bør svi mer å bruke mobilen mens man kjører bil..

Voll håper foreldre tar til vettet, ikke minst hvis de har planer om å kjøre barna til skolen.

– At foreldre, som har stort behov for trygghet på veien, skiller seg ut negativt, er svært betenkelig. Foreldre bør heller gå foran med et godt eksempel, fastslår Voll.

Kan koste dyrt

Gjensidige tar til orde for betydelig høyere bøter for ulovlig mobilbruk. Voll understreker også at dette kan få store konsekvenser for sjåførene. Gjensidige reduserer erstatningene der trafikkuhell kan knyttes til mobilbruk.

– I de groveste tilfellene har vi avkortet fra 100.000 kroner og oppover, sier han.

Selskapet mener bøtenivået er overmodent for endring, og støtter alle forslag som kan bidra til mindre mobilbruk i bil.

– I dag er det kun 1.700 kroner i bot. Dette er på nivå med manglende bruk av bilbelte, som ofte skyldes en forglemmelse og som vanligvis ikke går ut over andre enn synderen selv, sier Voll.

UP: Kunne sikkert tidoblet antall mobilbøter

Skolestart er en spennende tid for mange. Politiet har hvert år fokus på kontroller rundt landets skoler.

Skolestart er en spennende tid for mange. Politiet har hvert år fokus på kontroller rundt landets skoler. Foto: Scanpix

Mange liv har gått tapt

Gjensidige mener ulovlig mobilbruk må koste så det svir dersom det skal være håp om bedring.

Totalt svarer 39 prosent i undersøkelsen at de av og til bruker mobilen uten håndfri. I aldergruppen under 40 år sier 56 prosent at de av og til bruker håndholdt mobil under kjøring. Menn gjør dette i noe større grad enn kvinner.

De 15 siste årene har flere titalls liv gått tapt i ulykker der mobiltelefon var medvirkende årsak til at ulykken skjedde. Det viser statistikk fra Statens vegvesen.