Dugnadsånden er hentet fram av foreldregruppa for å forskjønne uteområdet ved den kommunale og eneste barnehagen i Moskenes. Sammen med de ansatte er tre prosjekt blinket ut for å stimulere til mer uteaktivitet i hyggelige omgivelser for de 27 ungene.

Få lekearealer

Nå håper de å få private sponsormidler til å finansiere tiltakene som delvis skal bygges på dugnad. Sparebank1 Nord-Norges Samfunnsløftet har allerede bidratt med 125.000 kroner. Sparebank 68° Nords Lofotstiftelsen og medieselskapet Amedia, som Lofotposten og Lofot-Tidende er eid av og som skal dele ut totalt 25 millioner til almennyttige formål i lokalavisenes nedslagsfelt, kan vente seg en søknad. I tillegg skal foreldrene gjennomføre kronerulling og lokale arrangement for å skaffe penger.

– Barnehagen har et ønske om å utvikle uteområdet. Det er få lekearealer i kommunen. Tanken er at uteområdet skal kunne brukes av barn og foreldre også når barnehagen er stengt. Vi kjenner alle til den vanskelige kommuneøkonomien i Moskenes. Derfor ønsker vi å gjøre noe for trivselen. Dette er ikke bare et prosjekt for barnehagen, men for lokalsamfunnet, sier Marlene Sæthre som sammen med Elisa Lima har skrevet søknaden om økonomisk støtte.

Barnehagebuss

Foreldre og ansatte vil utvikle dagens lekeområde med utstyr og tilrettelegging for å øke bruken. De yngste moskenesværingene skal lære å bruke naturen, og også bli bedre kjent med nærmiljøet, noe barnehagen har tradisjon for gjennom besøk på det lokale fiskebruket.

– Utfordringene på småbarnsavdelinga spesielt, er at de ikke har noen redskap for å frakte barna. Vi ønsker derfor å gå til innkjøp av en elektrisk barnehagebuss for seks barn kombinert med ordinære sportsvogner inntil fire barn. Dersom pengene ikke strekker til for å kjøpe en elektrisk barnehagebuss, må vi vurdere en ordinær barnehagebuss uten motor, heter det i søknaden som legger opp til at planene er gjennomført i løpet av 2021.

– Planen er å bygge mest mulig på dugnad slik at pengene vi får inn rekker lenger. Det er viktig å understreke at dette er et prosjekt for hele lokalsamfunnet, og utstyr som kan brukes på fritiden også, sier Marlene Sæthre.

Arbeidet er i planleggingsfasen, men ildsjelene vet hvor de vil. Går alt som planlagt er målet at det «nye» uteområdet skal stå klart i løpet av 2021.