I begynnelsen av 2021 ble en utredningsgruppe for omstilling av Fiskeridirektoratet opprettet. Gruppen ble ledet av Ingelin Killengreen, og hadde tre øvrige deltakere fra direktoratet.

Gruppen leverte sin rapport 1. november.

I rapporten foreslås det å funksjonsorganisere Fiskeridirektoratet i to landsdekkende divisjoner. En for forvaltning og en for kontroll/tilsyn.

Til stede langs kysten

– Rapporten peker på at vi kan få en mer effektiv organisering av forvaltningsarbeidet og av kontroll- og tilsynsvirksomheten vår ved å organisere oss i to landsdekkende divisjoner. En slik løsning sørger for at vi fortsatt er til stede langs kysten der næringene er, sier fiskeridirektør Per Sandberg i en pressemelding.

Han er fiskeridirektør inntil Frank Bakke-Jensen tiltrer 1. desember.

I dag er Fiskeridirektoratet inndelt i fire regioner. Region Nordland har hovedkontor i Bodø. Det skal fortsatt være distriktskontorer rundt om.

Det er også foreslått en egen intern, men uavhengig klagesaksavdeling, som vil tilrettelegge for mer omforent klagebehandling.

Krever grundig arbeid

– Det vil ta noe tid før eventuell ny organisasjon er «på plass». Dette skyldes flere ting; ny fiskeridirektør skal tiltre, beslutning om ny organisering krever grundig arbeid med plassering av oppgaver og utarbeidelse av nye rutiner og generelt at overgang fra en organisasjon til en annen er arbeidskrevende, sier Sandberg.

Utredningsgruppen leverte utkast til rapport til intern høring i begynnelsen av september i år. Deretter fikk alle ansatte, avdelinger, seksjoner og foreninger rundt en måned til å komme med tilbakemelding på utkastet.