Foreslår elektronisk rapportering også for de minste fiskebåtene

Fram til nå er det kun fiskefartøy over 15 meter som har hatt krav om elektronisk rapportering av fangst-, aktivitets- og posisjonsdata. Nå foreslås det av alle fiskefartøy, uansett størrelse, blir omfattet av kravet.