Gå til sidens hovedinnhold

Foreslår en kraftig økning i torskekvotene til neste år

Forskerne foreslår at torskekvotene økes med 20 prosent til neste år.

Tirsdag la Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) fram kvoterådene for de torsk (skrei), hyse, sei, blåkveite, snabeluer, vanlig uer og kysttorsk.

De foreslår en kraftig økning i torskekvoten.

– Kvoterådet for 2021 er 885. 600 tonn, som er en økning på 20 prosent fra årets torskekvote på 738 000 tonn, sier havforsker Bjarte Bogstad i en pressemelding. .

Han er Norges representant i ICES sin rådgivende komite (ACOM) og bestandsansvarlig for torsk ved Havforskingsinstituttet.

Bærekraftig høsting

Grunnen til den kraftige økningen er ikke at det er nye, sterke årsklasser på vei inn i fisket, men at bestandsnivået er oppjustert fra i fjor for de fleste årsklassene som blir fiska på.

− Siden vi har observert svakere individuell vekst og økt kannibalisme i torskebestanden, kan rådet virke overraskende. Men her må en huske på at høstingsregelen for denne bestanden sier at en kan fiske hardere på bestanden dersom gytebestanden er så høye som nå sier Bogstad.

De siste årene har torskekvotene blitt redusert fra et rekordhøyt nivå rundt 2013, men er fremdeles høye. ICES mener torskebestanden i Barentshavet er stor, at den blir høsta på bærekraftig vis og at den har full reproduksjonskapasitet.

– Men vi kan ikke regne med at kvotene kan ligge så høyt som 2021-rådet tilsier i de etterfølgende årene, seier Bogstad.

Opp for hyse og sei

ICES tilrår endringer i kvotene for flere av de andre fiskeartene nord for Stad, det vil si nord for 62. breddegrad.

– ICES tilrår at hysekvoten blir øket til 232 537 tonn, fra årets kvote på 215 000 tonn. ICES tilrår også at seikvoten kan øket fra årets kvote på 171 982 tonn til 197 779 tonn, sier han. For blåkveite blir fjorårets råd på 23 000 tonn ført videre.

For uerbestandene blir det gitt råd for to år framover. For snabeluer er kvoterådet for 2021 66 158 tonn og for 2022 67 210 tonn. For vanlig uer tilrår ICES nullfiske både for 2021 og 2022.

Kommentarer til denne saken