Foreslår ny trase for E10 i Flakstad: – Vi har gang- og sykkelvei, men mangler vei