– Forklarbar forsinkelse og godt samarbeid

Etappe 1 av Storgata skulle vært ferdig 15. juni, men fortsatt gjenstår en del arbeider med såkalt «møblering av gata», samt toppdekket med asfalt.