Thon Hotel Lofoten i Svolvær skal ta imot fylkestinget i april. Innkjøpstjenesten i Nordland fylkeskommune har gjennomført konkurranse om hotelltjenester knyttet til fylkestingssamlingene i 2020, og valgt hotellet i Svolvær til å ta imot en av de fire samlingene neste år.

Fylkestingssamlinger på hotellet i Svolvær har en forhistorie. I 2013 ble det mye oppmerksomhet rundt at fylkespolitikerne møttes på et hotell der nesten ingen ansatte var fagorganiserte. Det spesielle var at ledelsen ved hotellet var klar til å underskrive tariffavtale, men nesten ingen ansatte ønsket å fagorganisere seg.

– På bakgrunn av tidligere fokus på ansattes arbeidsvilkår under fylkestingets samlinger på dette hotellet, valgte man å gjøre en ekstra kontroll av ansattes lønns- og arbeidsvilkår før kontrakt signeres, skriver Innkjøpstjenesten i fylkeskommunen om årets tilbudsrunde.

Thon-hotellet kommer godt ut av kontrollen av arbeidsavtaler, timelister og lønnsslipper.

– Kontrollen som er gjennomført viser at leverandøren tilfredsstiller de krav som er stilt i konkurransen, heter det i konklusjonen fra Innkjøpstjenesten.