(Fremover) Det handler om å hedre innsatsen til kvinnene som var med å bygge Ofotbanen. Det handler om å videreføre en av Narviks sterkeste symboler, og det handler om vennskap og fine opplevelser.

Det er over 60 år siden den første «Svarta Bjørn» ble utnevnt i Vinterfestuka. Fra 1959 har flere hundre kvinner fra Norge, Sverige og Finland blitt plukket ut til å representere sin hjemkommune under festivalen.

En sterk kvinne

Den opprinnelige Svarta Bjørn var anleggskokke under anlegget av Ofotbanen. Hun ble en myteomspunnet kokke, en sterk kvinne i et mannsdominert miljø.

Vinterfestuka er landets nest eldste festival, og er i stor grad tuftet på tradisjoner og historien om hvordan Narvik vokste frem på begynnelsen av 1900-tallet.

– Høytid, tradisjon og seremoni har alltid stått sentralt i festivalen, sier daglig leder Frode Sollie i Stiftelsen Vinterfestuka.

– Det er viktig å ta vare på alt dette, samtidig som vi fornyer og tilpasser oss samfunnsutviklingen, sier produsent Linda Lockert Dybwad.

Ordningen med å utnevne Svarta Bjørn har vært endret flere ganger siden 1959. En gang i tiden kunne Svarta Bjørn-representantene verken være gift eller ha barn, og det er mange år siden begrep som «kandidat» og «kåring» ble brukt. Det heter «Svarta Bjørn-representant» og en av representantene blir utnevnt til Svarta Bjørn.

Respekt for historien

I 2015 ble ordningen med Svarta Bjørn-utnevnelsen endret. Da ble det også laget nye retningslinjer for hva Svarta Bjørn-representantene skal være med på i løpet av Vinterfestuka og hvilken rolle den som utnevnes til Svarta Bjørn skal ha. Nå skal ordningen evalueres.

– Kriteriene som ligger til grunn for utnevnelsen av Svarta Bjørn er basert på myten om en person som levde i et annet århundre, og de tradisjonelle elementene har stor verdi. Samtidig er det viktig å vurdere alle sider av ordningen, og fornye og videreutvikle det som er nødvendig å gjøre noe med, sier Frode Sollie.

En arbeidsgruppe skal nå se nærmere på alle sider av ordningen. Hensikten er å bringe historien videre, men samtidig gjøre eventuelle endringer som gjør at ordningen fremstår som aktuell og attraktiv også for nye generasjoner.

Stiftelsen Vinterfestuka vil bruke god tid på å gjøre større endringer, og legger vekt på at endringer av tradisjoner skal behandles med den respekt ordningen fortjener.

– Svarta Bjørn er et symbol og en kjent merkevare vi er stolt av. Det tar vi med oss i det videre arbeidet, sier Linda Lockert Dybwad og Frode Sollie.

Et omfattende program

Vinterfestuka opplever hvert år stor oppslutning og engasjement blant unge som bruker rallarhatten og kjolen under festivalen. Også interessen for å være Svarta Bjørn-representant er like stor som den alltid har vært.

– Vi gleder oss til å lese søknaden fra alle de som ønsker å være med, det er bare å ta kontakt, sier Linda Lockert Dybwad.

Gjennom Vinterfestuka får kvinnene grundig innføring i kommunens historie og nåtid. De blir godt kjent med kultur- og næringslivet, og ikke minst med lag og foreninger. Sykehjem og ulike institusjoner blir besøkt, det samme blir idretts- og utallige andre arrangement.

– Svarta Bjørn-representantene har et omfattende program, og de gis et godt grunnlag for å være gode ambassadører for Narvik, sier Frode Sollie og Linda Lockert Dybwad.

Den som utnevnes får et stipend på 15.000 kroner. Stipendet skal brukes til å realisere en idé, et prosjekt eller et kompetansemål som tar utgangspunkt i representantens egen person og engasjement.

En kjent merkevare

I år skjer det ingen store endringer og alle kvinner mellom 20 og 30 år kan bli Svarta Bjørn-representanter. Tidligere måtte representantene ha mørkt hår, men det er ikke lengre noe krav.

– Det har nok hengt igjen fra starten fordi den opprinnelige Svarta Bjørn skal ha hatt mørkt hår. I dag kan det selvsagt ikke være slik at noen utelukkes på grunn av utseende, og vi ønsker på alle måter mangfold blant representantene, sier Lockert Dybwad.