I en pressemelding opplyser Tryg Forsikring at flere og flere skader seg på nyttårsfyrverkeriet, og årlig går verdier for 50–60
millioner kroner opp i brann. Pinneraketter ble forbudt for ti år siden, og nå vil Tryg Forsikring ha et totalforbud for oppskyting av fyrverkeri for private.
– Prisen for nyttårsfeiringen er blitt for høy, sier Espen Opedal, sjef for Tryg Forsikring i Norge i pressemeldingen.

De siste årene har det vært mellom 50 og 70 ulykker med personskade etter nyttårsfyrverkeri, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
Årets skadetall er ikke klare ennå, men den foreløpige oversikten viser at antall alvorlige øyeskader er nesten doblet fra i fjor til i år.
– Vi skal feire det nye året, men når så mange blir alvorlig skadet av fyrverkeri mener vi et forbud er på sin plass, sier Opedal.
 

I tillegg til personskadene kommer de materielle verdiene som går tapt når fyrverkeri kommer på avveie. For nyttårsaften og 1. januar er det de siste åtte årene registrert over 1500 brannskader på bygninger til en erstatningsverdi av nær en halv milliard kroner. Det viser beregninger Tryg har gjort med utgangspunkt i egne tall samt tall fra
Finans Norge.
– Samfunnet betaler mer enn 60 millioner kroner for nyttårsfeiringen hvert år. Fyrverkeri er eksplosiver, og selv små mengder kan gi livsvarige personskader eller forårsake branner med store skader. For ti år siden kom forbudet mot pinneraketter, nå bør vi utvide forbudet til å gjelde alt fyrverkeri, sier han.

70 prosent vil ha forbud

Tryg-direktøren får støtte i en fersk meningsmåling utført av NITO, som viser at 70 prosent av de spurte vil forby privat fyrverkeri dersom kommunen arrangerer et offentlig fyrverkeri.
– Vi mener dette er veien å gå. La kommunene arrangere fyrverkeriet, så kan voksne og barn feire med stjerneskudd i hånden og et trygt fyrverkeri på himmelen. Vi slipper at personer blir kvestet for livet, og vi unngår nyttårsbranner som ødelegger hus og hjem, sier Espen Opedal i Tryg Forsikring.