De kommende fire årene skal FFI (Forsvarets Forsk i samarbeid med universitetet i Århus og The National Marine Mammal Foundation kartlegge hørselsterskelen hos vågekval. Testmetoden er den samme som brukes for å teste hørselen hos spedbarn. Kvalene slippes fri etter at testene er gjennomført.

Menneskeskapt støy

Årets testsesong varte fra 30 mai. til 25. juni. Nesten halve perioden ble brukt til å sette ut nettene og optimalisere fangstsystemet.

Målet med prosjektet er å begrense skadevirkningen av menneskeskapt støy for dyrelivet i havet.

– Dette blir første gang vi får informasjon om hørselen hos bardehval. Denne kunnskapen vil være helt nødvendig for å forstå hvordan menneskeskapt støy i havet påvirker disse dyrene, sier Dr. Dorian Houser fra The National Marine Mammal Foundation (NMMF).

– Hovedmålet i år var å få demonstrert at systemet med å fange og slippe kvaler løs fungerer. Det har vi klart, sier Petter Kvadsheim fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i en pressemelding.

Ingen ble testet

Fangstsystemet utenfor Stamsund besto av 1,7 kilometer med nett som veier til sammen 20 tonn. Nettene skal lede hval inn i en innhegning der testene skal gjennomføres.

– Forskerteamet observerte 20 kvaler i løpet av de fire ukene de jobbet. Tre dyr gikk inn i bassenget før fangstsystemet var ferdig montert. Ytterligere tre gikk inn i bassenget når fangstsystemet var klart. En av dem ble sluppet fri fordi den var for stor, en klarte å svømme ut under nettet før forskerne testet den, den tredje som svømte inn var en knølkval som forskerne lot svømme videre. Dermed ble det ikke gjennomført noen hørselstester i år, opplyser Kvadsheim.