Forsøpling av språket

Av

Kraftuttrykk som brukes hele tiden, blir omtrent som salt som mister sin kraft. Da blir det bare tamt. For hva skal man si den dagen man virkelig har et behov for et kraftuttrykk?

DEL

LeserbrevDet finnes bannskap som klart bryter med det andre bud, om å misbruke Guds navn. De burde man selvsagt holde seg for god til å bruke. Ord som misbruker andres tro, forutsetter stor toleranse hos troende som er tilhører.


Noen ganger forekommer banning som mangel på språk. Men vi er vel enige om at bannskap ofte skaper støy i teksten som ofte er et hinder for budskapet. Derfor er det både uheldig og unyttig å bruke bannskap.


Det er en hovedregel at det ikke skal bannes i NRK, og det ble for en tid tilbake satt i gang et arbeid for å skape en større språklig bevissthet blant unge medarbeidere. Men hvordan står det til i dag i NRK?


For de som jobber mye med språk og tekst, fremstår det som unødvendig å lire av seg bannskap i tide og og utide. Enkelte vil nok hevde at bruk av skjellsord er kulturelt betinget, og at det finnes miljøer der bannskap er en del av dagligtalen.


En person vokste opp med undervisning om at han fikk svarte prikker i hjertet om han brukte et banneord. Og at munnen måtte vaskes med såpe for å rense den om det skulle glippe ord ut av munnen sin. Tilgivelse er fortsatt noe alle trenger, gjerne flere ganger om dagen - med eller uten banning.


De som må bruke skjellsord når de snakker, er de som ikke har nok ord i vokabularet sitt. Utidig bruk av skjellsord er en forurensning av språket som ikke bidrar til et presist språk og økt forståelse mellom mennesker.


Norske medier har en sentral rolle å spille i den språklige dannelsen av nordmenn, og NRK i særdeleshet, som vår største allmennkringkaster. At programledere banner på TV er rett og slett unødvendig.


I Jakobs brev i Bibelen beskrives det hvordan menneskeheten klarer å styre de største skip, mens tungen klarer man ikke å styre. Sett i lys av bannedebatten er det ikke tvil om at Jakobs brev kapittel tre er relevant i dagens offentlighet. "Men tungen makter ikke noe menneske å temme, skiftende og ond som den er, full av dødbringende gift".


Det er ikke for mye forlangt at norsk offentlighet bidrar til en språklig dannelse, og ikke den forflatningen som utidig bannskap fører til.Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags