At Nordland fylkeskommune kuttet til støtten til Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO), har skapt usikkerhet om framtiden til orkesteret som ble etablert i 1975. Kommunene har imidlertid doblet sine tilskudd, fra tre til seks kroner per innbygger. Dermed har styret gitt seg selv et halvt år til å avklare om LVO har en sikker økonomi for å drifte videre fra 2020.

– Mye gjenstår

– Vi hadde årsmøte 2. mars. Valgkomiteen og jeg anbefalte sterkt at styret fortsetter, og bruker tiden fram til september til å avklare det videre musikalske liv. Det er veldig positivt at kommunen bidrar sterkere, men mye gjenstår for å gi LVO en forutsigbar økonomi som er nødvendig for å overleve, sier styreleder Erik Bugge.

LVO har 45 medlemmer fra de to regionene. Ifølge årsmeldingen har 2018 vært et aktivt år, med konserter og seminar på Vestvågøy, Sortland og Hadsel. 471 publikummere totalt har møtt på de tre konsertene.

Spiller med Halvdan

Nå er orkesteret i full gang med øving til vårens store konsert. 17. mars spiller LVO i Lofoten Kulturhus i Svolvær, med Halvdan Sivertsen som solist og med klassikere som «Kjærlighetsvisa», «Sommerfuggel i vinterland» og Nordaførr vårvise» på spillelisten.

– Det er en konsert vi ser veldig fram til, og som vi håper lofotingene stiller opp på, sier Erik Bugge.

Rekruttering

Ifølge Bugge er utfordringene videre på to plan.

Den første er å få til en ordning som sikrer en grunnfinansiering av orkesteret ut over den kommunale støtten, slik at det er mulig å planlegge driften. Den andre er rekruttering av både voksne og nye unge. For tiden har orkesteret rundt 20 unge og 25 voksne amatører som medlemmer. Til konsertene engasjeres normalt rundt 15 profesjonelle støttemusikere slik at LVO med rette kan kalles et semiprofesjonelt symfoniorkester.

Ifølge årsmeldingen har rekrutteringen av unge har stanset noe opp. De eldste unge som over mange år har utviklet seg til trofaste og dyktige LVO-musikere forlater nå regionene etter endt skolegang.

«Nøkkelordet for rekruttering er den positive kontakten orkesteret har med de ni kulturskolene og musikklinja på Sortland. Den positive holdningen hos rektorer og lærere setter LVO stor pris på. De oppfatter LVO som et symfonisk samspillstilbud som ingen skole alene kan få til».

Les også: LVO møter Halvdan Sivertsen i Lofoten kulturhus: – En konsert i særklasse