11 lofotveteraner får sine medaljer av Forsvaret den 8. mai

- Ennå finnes det veteraner som ikke har mottatt den heder Forsvaret vil gi dem for deltakelse i internasjonale operasjoner, sier områdesjef og kaptein Bjørn Ragnar Larsen i HV 16201 i Lofoten.