Gå til sidens hovedinnhold

Ny sjef for HV-16 i Lofoten

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommandør Jon Ivar Kjellin overtar i januar 2018 sjefsstolen i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16).

Kjellin kommer fra jobben som sjef for Sjøkrigsskolen. Han overtar formelt 15. januar 2018.

Kjellin er kanskje for mange kjent som tidligere sjef for Kystjegerkommandoen (KJK) på Trondenes i Harstad.

Han var med i selve utviklingen av KJK og gikk gradene der inntil han ble sjef i 2009-2011. Han var den første kvalifiserte kystjegeren som ble sjef for KJK.

Han var også den første som deployerte med kystjegere til Afghanistan høsten 2005 og våren 2006.

Etter dette bidro han til kontinuerlig internasjonal innsats fra Kystjegerkommandoen og senere hele Marinens jegervåpen, inntil han gikk av som våpensjef for Marinens Jegervåpen i 2015. Han har etter dette vært skolesjef på Sjøkrigsskolen, før han nå overtar som sjef for HV-16.

– Jeg søkte jobben som sjef HV-16 fordi det er en svært viktig jobb med fokus på beredskap og operativ virksomhet i en totalforsvarssammenheng. Det er meget meningsfullt. Innsatsen er lokalt forankret og avhengig av en stor del frivillighet. Det er derfor med en stor grad av ydmykhet og respekt jeg ser fram til å føre kommando over Heimevernet i nordre Nordland og Troms, sier Kjellin.

Kommandør Jon Ivar Kjellin, som er født i Halden, bor nå i Harstad, og ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolens operative realfaglige kystartillerilinje i 1988.

HV-16 holder til i Bjerkvik garnison i Narvik kommune. HV-16 sin distriktsstab i Bjerkvik består av 28 fast tjenestegjørende offiserer og fem sivilt ansatte.

Distriktet omfatter nordre del av Nordland fra Tysfjord, inkludert Lofoten og Vesterålen, og hele Troms fylke.

Kommentarer til denne saken