De siste tyve årene har fortetting vært stikkordet som har trumfet alt annet på Leknes.

Og nå skjer det.

Antallet planlagte store byggeprosjekter fra Alf Lie-rundkjøringa og i retning sør og vest er etter vår siste telling nå oppe i fem. Dette i tillegg til én bygård som nettopp er ferdig, og ser man noen år bakover, finner vi opp til flere.

Dette er i all hovedsak svært positivt, men det er noen skjær i sjøen som det hadde vært fint om Leknes klarte å styre unna, for konsekvensene av å gå på disse skjærene er så store.

For mange norske byer lider nå under lite mangfold og aldersspredning inne i byene, og er man riktig uheldig så flytter alt det som skaper liv og røre ut av sentrum. Da blir det veldig stusselig, og det er heller ikke sikkert at de om har flyttet til sentrum synes det er så stas.

Det er også en hel del brukskonflikter som ser ut til å oppstå når et bysentrum fortettes med boligbygging, ikke minst når det kommer til støy. Mange steder får man situasjoner der et utested åpner dørene, når de som bor i nærområdet synes det er greit å legge seg. Da blir det fort mye styr.

Et sted som har dette problemet nå er Drammen. Der bor det etter hvert så mange seniorer i sentrum, i til dels dyre leiligheter, og da blir det gnisninger med utelivet.

Det er likevel parkering som er den store, stygge ulven oppe i dette, for blir det for fortettet og bilfiendtlig, så havner etter hver all handelen utenfor.

Slik sett har både Leknes og Svolvær store fordeler med at kjøpesentrene allerede er i sentrum, og har gode parkeringsarealer. Man kan mene hva man vil om sykling og gåing, men her i Lofoten kommer de fleste av oss til å bruke bilen når vi skal handle. Det handler om både avstand og vær.

Det er derfor med en betydelig nennsomhet man skal fortette videre, og ønsker vi fortsatt handel og næring i de områdene som nå får boligbygging, må det være mulig å parkere.

I Leknes handler dette om den vestre delen av Storgata. Her må man passe seg så det ikke blir for mange endringer som gjør det vanskelig å sette fra seg bilen. Vi ser heldigvis at parkeringskjeller for beboerne nærmest har blitt standard, og det skal vi være glad for.

Men tilgjengelighet for andre er også viktig. Svært få handlende vil tenke at det er greit å gå fra senterparkeringa eller fjerde armen-parkeringa, og til virksomheter og butikker i den andre enden av Storgata.

Folks handlemønster er av de tingene som det er svært krevende å regulere gjennom politiske prosesser, og debattene skjærer ofte ut til siden fordi man blir for korrekt. Da må man ta et skritt til siden, og se for seg en travel forelder med to barnehagebarn i baksetet som skal rekke over to-tre ærend. Det er ikke sikkert de ser etter de samme fortrinnene som planleggerne eller politikerne.

Skal parkeringen i Leknes med avgift og tidsbegrensing, er det viktig å se seg rundt i Norge etter både suksesshistorier og rasering av handel. Begge deler finnes.