Det er alltid temperatur i folkevalgte organer og ellers i samfunnet når det diskuteres skole i Lofoten. Og skolediskusjon i vårt hjørne av verden handler ikke om pedagogikk, lærertetthet eller organisering av skolehverdagen.

Her er kortversjonen lokalisering.

Sist ut av Gimsøy skole, der det også var turbulent på våren, men nå har roen senket seg i det offentlige rom. I stedet høres lyden av gravemaskiner på den nye skoletomta, vis a vis den eksisterende skolen på øya. For befolkningen på Gimsøya må dette være en utrolig lettelse, for det hører heldigvis til sjeldenhetene at man avbryter en byggeprosess. Vi antar derfor at gravemaskinlyden er som musikk i ørene for de som bor i skolekretsen.

Og la det ikke være noen tvil: Folk i Lofoten vil ha nærskole, og det er ikke noe dårlig valg. Innenfor skole er det like mange svar som det er spørsmål, og det er ikke noe problem å begrunne berettigelsen av en lokal 1-10 skole. Og omvendt. Dette er aller mest et verdivalg, og hvem er vel mer kvalifisert til å foreta et verdivalg enn de som bor i en kommune!

Skulle man ønske seg noe, så måtte det være at lofotkommunene ble flinkere til å bruke den satsingen det er å ha desentraliserte skoler for å tiltrekke seg nye innbyggere.

Innbyggere er Kommune-Norges viktigste valuta, og vi vet jo at det bor mange familier rundt i Norge som drømmer om noe annet enn å bo i rekkehus i et pressområde. Og tilfeldigvis har vi plass til dem her, og vi har sågar mangel på arbeidskraft.

Hvorfor ikke bruke de lokale skolene mer aktivt i markedsføringen av kommunene?

Vi kan uten blygsel selge inn "det gode liv", og vi trenger ikke en gang smøre tjukt på.

Se deg om på Sørvågen, Ballstad eller i Laukvik.

Gode lokalsamfunn med alt du trenger. Skole, butikk, trygghet og lokalt foreningsliv. Idrettsanlegg og rikelig med mulighet for den typen utfoldelse som gjelder i vår tid. Og er det ikke en jobb akkurat der du bor, er den ikke lenger unna enn at folk som bor i de store byene vil tenke at "dette er jo ikke noe jobbvei å snakke om. I dag står jeg en time i kø hver morgen!".

Når Lofoten, og Vågen i særdeleshet, har valgt en så desentralisert skolestruktur, så bør vi rett og slett profitere mer på det. Vestvågøy er heller ikke dårlig på skoletetthet, selv om det er forsøkt redusert på antall skoler. Den kontante etableringen av to montessori-skoler ga vel egentlig svaret på hvordan vi som bor i Lofoten vil ha det.

I forrige skoledebatt i Vestvågøy, viste professor Thomas Dahl ved NTNU en til en undersøkelse om hva finnene mener om skole, og de er jo etter hvert kjent for høy kvalitet i skolen.

Undersøkelsen kunne oppsummeres slik: "Den bäste skolan er närskolan".