- Allerede før korona-krisen hadde vi en langsiktig plan om å investere i utstyr for å kunne tilby strømming av større arrangementer for å nå ut folk som ikke kan komme seg til kulturhuset, eksempelvis beboere på institusjoner. Når vi nå måtte stenge huset for besøkende, fikk vi oss et spark bak til å iverksette denne planen, sier kultuhussjef Eva-Mette Lundahl.

Sist lørdag gikk derfor første livesending av stabelen - en konsert med sanger Hege Hov og trekkspiller Rune Larsen.

- Det fungerte kjempefint og vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger, sier Lundahl.

- Framover vil vi derfor fortsette med vårt strømmestudio, hvor vi i tillegg til musikk vil se på muligheten for høytlesing for barn i samarbeid med biblioteket og andre kulturaktiviteter. For oss er det viktig at vi framover følger med på de mulighetene som finnes når det kommer til strømming, slik at vi sikrer oss ordentlig lyd og bilde på opplevelsen for å kunne tilby et godt produkt. I tillegg skal vi selvsagt forholde oss til de smittevernreglene som gjelder under produksjonen.

Meningsfylt arbeid

Lundahl håper at kulturtilbudet kan gi folk et lite friminutt fra den alvorlige situasjonen samfunnet befinner seg i.

- Vi er jo flokkdyr og får gjerne brakkesyke av å sitte alene og ikke oppleve ting i lag. Men det er når mye er tragisk og folk er redde at kulturen virker på sitt sterkeste. Når publikum ikke kan komme til kulturhuset, så ønsker vi å komme til publikum, sier hun.

- For oss som jobber på huset er det også fint å kunne gjøre noe meningsfylt og bidra med noe positivt, i tillegg til alt vi nå gjør av forefallende arbeid mens huset er stengt.

Kulturhuset har nå også stilt sine teknikere til rådighet for å hjelpe Den Norske Kirke å nå ut til sin medlemsmasse.

- Påska er en stor høytid for kirken og vi ble derfor kontaktet og spurt om vi hadde mulighet til å hjelpe til. Vårt samfunnsoppdrag er vanligvis å bringe kultur til folket og bidra med et tilbud for barn og unge. Når vi nå har stengt har vi sett på muligheten for å omdefinere vår samfunnsoppgave til å også gjelde det å hjelpe andre med å nå ut med sitt budskap til de som trenger det.

Gud til folket

Neste uke skal gudstjenesten for palmesøndag spilles inn i Svolvær kirke.

- Det er bispedømmet i Sør-Hålogaland som har bestemt at påskens gudstjenester skal strømmes via deres nettsider. Her i Lofoten har vi blitt bedt om å levere innhold til gudstjenesten palmesøndag, forteller prost Kristine Sandmæl.

- At kulturhuset vil hjelpe oss med det tekniske er helt strålende og vi setter veldig pris på det.

I tillegg til bestillingen fra bispedømmet, vil det også bli produsert gudstjenester fra Buksnes kirke til både palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og første påskedag. Disse vil bli sendt via de kirkelige fellesrådenes hjemme- og Facebooksider.

- Selv om alle kirker er stengte, så ønsker vi å gi et tilbud til menighetene. Påska er jo ikke avlyst, avslutter Sandmæl.