Det er konklusjonen til professor Richard Bellerby ved NIVA i Bergen. Denne uken kommer han til Vestvågøy for å presentere funnene i en større undersøkelse om forsuring av havet.

Buksnesfjorden og Hardangerfjorden er undersøkt i prosjektet som er et samarbeid mellom Vestlandsforsking, NIVA, Nord Universitet, Nordlandsforskning og kystklimasenteret i Lofoten.

Resultatene skal presentertes på et folkemøte på Leknes onsdag kveld, og på en konferanse på Leknes dagen etter. Forskerne har siden i vår målt CO₂ og pH i Buksnesfjorden, og brukt modeller til å lage framskrivinger for den videre utviklingen. Dette viser at vannet allerede har fått lavere pHverdi.

– Vi har modeller som kan vise de framtidige nivåene av havforsuring i Buksnesfjorden. Om bare få år kan dyreplankton som danner skall få problemer. Dersom vilkårene for de minste skapningene i vannet blir endret, vil det fort merkes høyere opp i næringskjeden, skriver Bellerby i pressemeldingen.

Forsker Aase Kristine Lundberg ved Nordlandsforsking viser til at taren trives med økt havforsuring.

– Det er ventet at taren vil bre om seg. For vannkvaliteten lokalt er det en fordel, ettersom tareskog bidrar til å øke pH-en i vannet lokalt. Derfor kan taredyrking være et viktig bidrag i den lokale tilpassingen vi må gjøre i årene framover, skriver hun.

– Dette er en viktig undersøkelse for kysten, sier Are Johansen i Vannområde Lofoten