Summen av ekstraordinære hendelser er nå så høy at vi må forvente at det får konsekvenser for norske lommebøker.

Også lommebøker her i Lofoten.

Koronaen, strømkrisen og Ukraina-krigen vil få følger. Ikke bare må vi regne med økede drivstoffpriser og strømpriser, men enkelte dagligvarer vil også bli dyrere.

Det er derfor verdt å minne om at dette likevel er en liten konsekvens i forhold til hva det mange millioner mennesker i Europa opplever nå. Vi tenker selvfølgelig på ukrainerne, men også befolkningen i nabolandene som blir preget av det som skjer.

Vi skal også ha i mente at det er mange i Europa som står langt dårligere rustet til å tåle prisøkninger på livsnødvendigheter. I Norge har vi en høy velstand, med lav arbeidsledighet og høy sosial utjevning.

De som er økonomisk underprivilegert i andre vestlige land vil merke det mye mer.

Så hvis de kan tåle det, så kan i hvert fall vi tåle det.

Derfor bør vi sortere litt nå, før vi begynner å klage. Det kan også hende at den anspente situasjonen i Europa vil få oss til å gjøre andre valg i fortsettelsen av 2022. Det kan innebære endring av ferieplaner, endring av innkjøp og en avventende holdning til mye.

For Lofotens del kan det bety en nye "Norgesommer" slik vi opplevde den første pandemisommeren. Å holde seg i eget land kan bli en refleks for mange. Ikke nødvendigvis av frykt for å havne i uønskede hendelser, men mer som et veldig trygt valg.

Dette vet vi ikke så mye om ennå, men trygghet er en viktig faktor for de aller fleste av oss.

Heldigvis har vi mennesker en helt utrolig evne til å omstille oss, og raskt erkjenne en ny virkelighet når den oppstår. Våren 2022 blir nok dessverre en vår der nye momenter blir trukket inn i de valgene vi skal ta, så vi skal være glade for at vi er gitt den egenskapen.

Noen av oss blir nok også involvert i å legge til rette for mennesker som kommer hit etter å ha måttet flykte fra hjemlandet og det som føltes som nært og kjært.

Det vil nok gi oss noen perspektiver på tiden vi lever i, da Ukraina ikke er et land langt borte.

Den nagende følelsen av at "det kunne vært oss" øker nok med den geografiske nærheten. I dette tilfellet er det ikke så langt. Faktisk ikke lenger enn at norske vikinger drev handel i området, og tidvis bodde der når det var vanskeligheter i hjemlandet.