– Etter å ha fjernet en del av massene i selve kanalen, så opplever entreprenøren at det skjer forverring ved at massene som ligger på landsidene av de utglidde masser, også synes å sige videre, noe som gir stor fare for ytterligere utgliding av masser i kanalen. En slik situasjon kan utgjøre en fare, særlig for småbåter som kunne tenkes å benytte kanalen, opplyser havnesjef i Vågan, Ole Osland om i en e-post til Lofotposten.

Det var i vår at grunneier ble gjort oppmerksom på at masser hadde rast ut i kanalen. Fredag startet arbeidet med å rydde opp etter utrasingen.

– Ansvarlig grunneier ved representant Ola Skjeseth har gjennom kontakt til kommunen og Vågan havnevesen KF orientert løpende om arbeidet for å grave opp massene fra kanalen, sikre eiendommens side mot kanalen og sørge for at sjøområdet er trygt og at havnevesenet igjen kan ha utlagt offentlig tilgjengelig flytebrygge som tidligere somrer, varsler havnesjefen.

Etter at entreprenør varslet grunneieren om at faren for nye utglidninger, og grunneier igjen varslet havnevesenet ble det foretatt en befaring av området.

– Etter en befaring på stedet, ble det besluttet at sjøområdet i kanalen stenges for sjøtrafikk med umiddelbar virkning. Vågan havnevesen KF har i dag sperret av innseilingen til kanalen og markert med fareskilt. Flytebrygger vil ikke bli satt ut i kanalen inntil området er ferdig sikret og jobben gjennomført med å reetablere kanalsiden. Vågan havnevesen KF ber samtidig grunneier om å sikre landsiden i forhold til gående, parkering og så videre, i samarbeid med Vågan kommune, sier Osland.

Det kommer fram av e-posten at Vågan havnevesen KF vil i løpet av de kommende dager utstede et pålegg i medhold av Havne- og farvannsloven overfor ansvarlig grunneier, slik at kanalen innen rimelig frist på nytt kan benyttes som forsvarlig sjøområde.

Lofotposten får opplyst at den stengte kanalen ikke vil ha de store innvirkningene på Kabelvågmarkedet til helga.