Stoke, Norwich og Brighton?

Av

- Nei, Brage Trondenes, Laukvik og Svolvær! Melder Phillip Bogstrand (8), Esben Andreassen (12) og Loke Solberg (10).