FK Lofoten - et problem eller en mulighet?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LITT HISTORIE...

LeserbrevDa FK Lofoten ble dannet så var det for å få spisset fotballsatsingen i Vågan. Fotballedere i Kabelvåg og Svolvær så muligheter til å få ei fotballsatsing der de beste spillerne i KIL og SIL fikk større utfordringer. Mange grep ble gjort for å få dette til. Et av de viktigste var å få trener som visste hva som måtte til for å få opp kvaliteten på laget. I tillegg fikk vi inn noen få kvalitetsspillere som på en eller annen måte hadde og senere fikk tilhørlighet til området. Noen av dem er faktisk blitt igjen i Vågan etter sin aktive fotballkarriere. Av noen avisinnlegg i det siste, skulle en tro at oppholdet i FKL kunne ha skremt dem bort….

I mange år har satsingen på FKL for meg vært en suksess, og jeg er veldig glad for det vi fikk til, og ville ikke ha vært det foruten. Mange ting ble gjort rett, men det var økonomien rundt lagets satsing som først og fremst gjorde denne satsingen vanskelig i de første årene, og der kom mange baksmeller etter hvert som tøffe fotballedere i FKL, KIL og SIL fikk og hanskes med.

De senere år er FKL gjort til en årsak til at fotballen i Vågan pr dags dato ligger nede med brukket rygg. Men hva med KIL og spesielt SIL, har ikke disse klubbene noe ansvar for dette resultatet?

Etter min mening ble det nok gjort en organisatorisk feil rundt dannelsen av FKL som kommer mer og mer fram. All seniorsatsing burde nok ha vært lagt til FKL, kanskje den gang også et juniorlag. Den tredelingen mellom FKL, KIL og SIL ble organisatorisk ei vanskelig utfordring. Men den gang var ikke tida moden for det. Etter min mening var dessuten NFF og Hålogaland fotballkrets en hemsko i utviklingen av samarbeidslag.

DAGENS SITUASJON

Når en organisasjon ikke fungerer, så gir det grobunn til uenigheter og det preger fotballmiljøet i Vågan i dag. FKL har slitt mellom KIL og spesielt SIL der trenere og ledere gir uttrykk for at de ønsker FKL bort fra miljøet og er beredt til å gjøre sin egen fotballsatsing jfr. Petter Solli. Altså tilbake til start…..

Uansett hvilken innstilling en har til FKL så er det en sannhet at den gode økonomien en har i KIL og SIL i dag har også en årsak i FKL sin satsing. Begge moderlagene fikk en stor utgiftspost fjernet fra budsjettene sine, noe de har nytt godt av i alle disse årene. I dag har begge lagene en bunnsolid økonomi også pga. liten satsing på seniorlag. Så å si kategorisk at pengene som brukes på FKL er bortkastet henger ikke på greip. Det har styrket økonomien i KIL og SIL.

NYSATSING

Nå er det nettopp kommet fram at FKL og KIL gjør et organisatorisk samarbeid der seniorlagene legges under FKL. Jeg applauderer denne løsningen, og håper SIL også vil vurdere å gå inn i et slikt samarbeid. Jeg lever godt med at A- laget i KIL heter FKL. At et gutter 16 også kommer inn i den paraplyen, ser ut til å være et stridsemne i SIL. Men for meg kunne gjerne et juniorlag også tilhøre FKL paraplyen.

FK Lofoten er et merkenavn mer salgbart enn både KIL og SIL etter min mening. Det vil være en feil å gi opp klubben slik enkelte krefter vil. Å sammenligne dette samarbeidet med dannelsen av Vågakameratene, er direkte misvisende, og jeg håper at det ikke er for å dra KIL ned i søla! Dessverre tyder innlegget fra John M Gjelle på at både klubb og enkeltpersoner i KIL ikke har noen som helst tillit. Det bærer ikke bud om et framtidig samarbeid.

Samarbeidsklubber har hatt ulik suksess rundt om i landet. Mjølner slukte Nor etter Narvik Fotballklubb både ble dannet og nedlagt. I Mo i Rana dannes i disse dager en ny klubb, Rana FK. Fotballavdelingene i Mo il og Stålkameratene legges på is, og den nye klubben starter helt nede på miniputtenivå. Nye fotballedere prøver å finne nye løsninger for å få til gode lag.

HVA VIL EN MED FOTBALLEN?

En bør nok også se på fotballen i lys av den tid vi lever i. Jeg er redd for at det digitale har tatt mange ungdommer bort fra ei skikkelig satsing på idretten. Der er færre ungdommer som i dag vil bruke tid på å bli god i idrett i forhold til før. Det er neppe grobunn i Vågan til mere enn ett lag med spillere som vil satse på 5 til 6 treninger pr uke for å bli god, helst enda mer. Det betyr ikke at der ikke bør være flere tilbud for seniorer. Fotball er en idrett som kan gi tilbud til alle mellom 6 og oppover på ulike nivå om en ønsker å holde seg i aktivitet.

Mange reiser også bort i 19 årsalderen for å ta mer utdannelse osv. Fokus for fotballedere i Vågan burde i større grad være å utvikle talenter som er ønsket i bedre klubber. Jeg har i den forbindelse gjerne sett at de bedre klubbene som Glimt og Til ville brukt mye mere tid og penger på å utvikle talenter fram til 19 års alderen på hjemstedet i stedet for å hente talenter i 16 års alderen til ei usikker tid borte.

NYSATSING 2019

Jeg ser på samarbeidet mellom KIL og FKL som veldig positivt med hensyn til et bedre tilbud for spillerne i de klubbene. De blir lettere å gi spillere de rette utfordringer. Ut fra de navnene som er nevnt i Lp, synes det for meg at styre og trenere har mange fotballfaglige kvaliteter. Men bør en ikke legge lista litt lavere, kanskje er nivå 3 nok å satse på? Jeg håper dessuten at der lages gode avtaler mellom klubbene for å avtale hvem som står for hva i den økonomiske satsingen for dette samarbeidet. Håper også at FKL med sitt satsingslag bruker den ordningen som var i den opprinnelige avtalen, nemlig vårkamper i Kabelvåg og høstkamper i Svolvær. Håper at SIL revurderer sitt noe negative syn på samarbeidet, og at de heller går inn i alliansen og påvirker på den måten fotballsatsingen i Vågan.

Personlig synes jeg det er leit at samarbeidet klubbene mellom i Vågan ser ut til å sprekke totalt. Det er forøvrig også et dårlig signal å gi til politikere etc. som nå nevner at en fotballhall i Vågan kan være en mulighet i forholdsvis nær framtid.

Artikkeltags