Kommende sesong opphever Norges Fotballforbund (NFF) forbudet mot å selge alkohol til såkalt vanlige supportere på fotballarenaer. Dette til tross for at idrettens høyeste organ, Norges Idrettsforbund (NIF), advarer sterkt mot en slik liberalisering. NIF mener generelt at det ikke bør serveres alkohol i forbindelse med konkurranseaktiviteter.

NFF prøver å tone ned sitt vedtak ved å si at det ikke er lov å sitte på tribunen og innta alkohol, men at det skal gjøres før man går inn på tribunen. De begrunner blant annet vedtaket med at det dreier seg om et likhetsprinsipp for VIP-gjester og vanlig publikum. Men, det er mer enn det. Det er forskjell på å servere alkohol til noen titalls sponsorer i forbindelse med en middag, og å åpne opp for servering under tribunen eller i tilknytning til stadion med flere tusen innenfor portene. Ikke minst vil dette berøre mange flere barn og unges trygghet og opplevelse under en fotballkamp. Tribunekulturen blir ikke trygg og alkoholfri, selv om øl og vin selges og drikkes bak eller under tribunen. Effekten av alkoholen vil også komme til syne på tribunen, der fotballagene forhåpentligvis ønsker både voksne, ungdom og barn velkommen. Vi har allerede sett alvorlige tilfeller av supporterbråk, der blant annet alkohol har vært en medvirkende årsak. Denne utrivelige og skremmende utviklingen vil ikke bli mindre utbredt etter dette vedtaket.

Men, rett skal være rett, folk på VIP-tribunen burde selvfølgelig heller ikke hatt muligheten til alkoholservering. Det viser bare hva sponsorer og personer med «fet lommebok» klarer å presse i gjennom i vårt samfunn. Derfor burde Norges Fotballforbund heller arbeidet mot å fjerne dette tilbudet til VIP-ene, i stedet for å utvide «ordningen» til også på gjelde såkalte vanlige supportere. Et slikt vedtak ville dessuten svart mye bedre på Verdens Helseorganisasjons mål om å redusere alkoholforbruket med 10 % innen 2025, noe som Norge også har sluttet seg til. Dette målet blir brukt i ulike styringsdokumenter her i landet, blant annet i Folkehelsemeldingen fra 2016. Det er ikke uten grunn at dette målet er viktig: Et moderat alkoholforbruk, eller å la være å drikke alkohol, er viktig for egen helse, fordi alkohol er en risikofaktor for blant annet hjerte- og karsykdommer, kreft og leversykdom, noe som igjen er en stor belastning for vårt helsevesen. I løpet av de tolv siste årene har antall sykehusinnleggelser på grunn av alkohol økt med nesten 80 prosent. Dessuten vet vi fra før at 1 av 3 sykehussenger er opptatt av pasienter med alkoholrelaterte plager.

Ellers så bryter ny forskning med myten om at et moderat alkoholbruk er bra for helsen. Studien viser blant annet at selv et lite glass vin, øker kreftrisikoen. Det som er aller best vitenskapelig dokumentert, er at alkohol øker risikoen for brystkreft og kreft i fordøyelsessystemet. Herunder kan nevnes at en rekke studier viser at om en kvinne øker alkoholinntaket fra ett glass vin til to glass om dagen, økte brystkreftrisikoen i gjennomsnitt med 10 %. Videre konstateres det i samme studie at alle typer alkoholholdige drikker, øker risikoen for kreft. Det er altså alkohol i seg selv som øker kreftrisikoen, så det har derfor ikke noe å si om du drikker for eksempel vin eller øl i stedet for «sterkere drikker».

Parallelt med denne utviklingen opplever vi at samfunnet ikke har ubegrensede økonomiske midler å sette inn, og sykehusene rundt om i landet får stadig strammere budsjetter å forholde seg til. Når vi så vet at det vil bli stadig flere eldre som trenger sykehusbehandling i tiden som kommer, så bør det være innlysende for alle at dette ikke er en bærekraftig utvikling. I tillegg kommer de økonomiske kostnadene for samfunnet av nordmenns alkoholbruk. Disse er estimert til å ligge på mellom 18 og 20 milliarder kroner.

NFFs egen handlingsplan (2016 – 2019) inneholder et punkt som sier at faktabasert informasjon skal motivere til at flere gjør gode valg for egen helse. Faktabasert informasjon viser som nevnt at alkohol forårsaker betydelige helseproblemer. Og, den samme forskningen viser også at begrenset tilgjengelighet til alkohol, har positiv effekt på folkehelsen.
Idrettens prinsipper når det gjelder alkoholbruk, har til nå vært restriktive. Men når NFF nå bryter nokså fundamentalt med disse prinsippene, skjer det uten at det kommuniseres noe tenkning rundt prinsipper og forskning om alkohol. Motivasjonen for vedtaket fremstår dermed som rent økonomisk.

Og, NFF gir heller et tydelig signal til unge fotballspillere om at fotball og alkohol hører sammen. Vi har flere ganger hørt om situasjoner fra fotballturneringer der ledere, og også spillere langt under myndighetsalder, har drukket seg beruset. Med dette vedtaket som NFF nå har fattet, så vil man i sterkere grad kunne akseptere at alkohol er en del av fotballhverdagen. Dette må være et tankekors for foreldre som har tenkt at fotball er en fin aktivitet for sine «håpefulle». De unge fyller jo også opp tribunen sammen med foreldre og andre voksne, og de vil selvfølgelig observere at alkohol er blitt en del av fotballmiljøet.

Ellers så er seniorrådgiver innen verdivalg i Norges Idrettsforbund tydelig på at de ikke ønsker alkoholservering i tilknytning til konkurranseaktivitet. «Dette vil øke risikoen for at det er personer som er beruset på tribunene, og det øker dermed risikoen for at barn og unge skal møte alkohol i en idrettssammenheng. Idrettsforbundet er opptatt av at barn og unge skal møte et alkoholfritt idrettsmiljø, og at tribunekulturen skal være trygg og familievennlig», sier han. Kloke ord fra idrettens høyeste organ, som også Norges Fotballforbund seriøst bør lytte til. Noe annet synes vi i IOGT Bodø er både oppsiktsvekkende og trist, sett på bakgrunn av alt det positive fotballen kan tilføre barn og unge.
Idretten må ALDRI legge til rette for økt alkoholbruk. Da mister den sin egenart og genuine appell til ulike generasjoner.

Derfor ønsker vi at idrettsledere og idrettslag tar et prinsipielt standpunkt, der de sier klart fra om at alkohol og fotball IKKE hører sammen. At de dermed er seg sitt ansvar bevisst overfor de unge spillerne, som de ønsker velkommen. Idrettslagene har et klart ansvar, som de MÅ ta på alvor!

Vi i IOGT Bodø håper derfor at kommunene rundt om i landet er tydelige, og sier NEI til eventuelle bevillingssøknader som måtte komme.