Rækøya er en plass det har blåst mye om over en lengre periode, det er en sak som har engasjert veldig mange, og det fins mange sterke meninger om saken. Det er veldig fint at det er så mange som er engasjerte i sitt lokalsamfunn, men vi som jobber på Betong og Entreprenør føler at debatten rundt Rækøya har vært for dårlig nyansert.

Denne debatten har sårt manglet den menneskelige faktoren, altså oss. Vi arbeiderne.

I denne sammenhengen er vår stemme, dessverre nok veldig liten. Og jeg som tillitsvalgt spiller på en langt større arena nå enn jeg er komfortabel med, men, en del av den ideologiske grunnmuren i det norske demokratiet er at loven skal være lik for alle og at alle skal få si sin mening. Dette er vår appell og vår bønnfaling til de folkevalgte at vår stemme også teller i denne saken. Vi erkjenner også at denne appellen for noen vil falle på døve ører, da mange allerede har gjort opp sin mening i saken og har låst seg fast. Men vi tror og håper at noen kanskje vil kunne se ting fra våre øyne.

Verdiskapning

Det er få ord som har blitt brukt mer i denne debatten enn «verdiskapning», men denne mye omtalte verdiskapninga har bare blitt snakket om i en kontekst som retter seg inn på den framtidige verdiskapninga. Den hypotetiske verdiskapninga som pr. i dag bare eksisterer på papiret. Den har ikke tatt høyde for den faktiske verdiskapninga som skjer hver dag på Rækøya.

Betong og Entreprenør er en lokal hjørnesteinsbedrift og en av de største sysselsetterne i kommunen. Vi finner det bekymringsverdig at dette faktum ikke har veid tyngre og at de folkevalgte ikke har veid tyngre opp at med Alternativ 1 for Rækøya vil vi kunne fortsette å være en hjørnesteinsbedrift i lang tid framover.

Verdiskapninga som Alternativ 1 vil skape er svimlende. Alternativ 1, slik vi ser det er en fornuftig, framtidsretta, verdiskapende og miljøvennlig alternativ som vil kunne bygge opp en kommune i vekst og vil kunne støpe et fundament som vil kunne fasilitere for videre vekst i kommunen. Dette er en mulighet for verdiskapning som vi syns er bemerkelsesverdig at de i det hele tatt vil la denne muligheten glippe.

Produktet vi produserer på Rækøya er både av skyhøy kvalitet og et produkt med en enorm etterspørsel. Hver nordmann bruker i gjennomsnitt 10 tonn med knust steinmasse i året. Denne massen bygger fortau, hoteller, boligblokker, garasjer og grunnmurer. Et samfunn som skal vokse, bygges og vedlikeholdes er avhengig av denne massen. Dette er en masse som vi er i stand til å levere i flere tiår framover med Alternativ 1. Vi er lokale mennesker, vi har samboere og ektefeller her. Vi har barn i barnehager og på skolen her. Vi handler i butikkene her. Vi er den verdiskapende, hardtarbeidende, skattebetalende arbeiderklasse som vil minne våre folkevalgte på at vi er folk vi også. Og den verdien som skapes her i dag er ikke bare på papiret. Den er reell.

Miljø

Det at miljø og klima blir vektlagt så tungt er noe som er veldig fint. Jeg som en ung mann som en dag i framtiden planlegger å få barn her setter veldig stor pris på at mine lokalpolitikere er miljøbevisste. Men, miljø og klima eksisterer ikke i et vakum. Det er et helt regnestykke som skal gå opp. Som nevnt ovenfor mener vi at Alternativ 1 er et miljøvennlig alternativ. I dette alternativet er det natursti, utsikten blir bevart og det vil legge til rette for en drift av betongindustrien på Rækøya som er mer miljøvennlig enn den er i dag. Betong og Entreprenør som bedrift er en bedrift som også har fokus på miljø, og du trenger ikke se lengre en til den nye betongstasjonen som er bygd på Rækøya. Denne betongen er lavkarbon klasse A. Noe mer miljøvennlig betong er ikke mulig å oppdrive.

Om masseuttaket også lar seg realisere vil vi kunne hente alt vi trenger i vårt eget nabolag. Med alternativ 0 så vil tungtransport og tung trafikk gjennom Kabelvåg på sikt måtte øke, da vi er nødt til å importere massen vi skal bruke. Om muligheten for å bruke båter også er tilstede vil det sørge for at tung trafikk også avtar noe. En ting som er dagsaktuelt er det å handle lokalt og å støtte opp de lokale næringene. Vågan kommune og omegn er områder i vekst og med stort potensiale for videre vekst. Virksomhetene som vil bygge, utvide og ellers sette opp drift i kommunen vil trenge masse fra en plass. Denne massen vil vi med Alternativ 1 være i stand til å levere. En lokal bedrift vil være med på å kunne bygge opp lokal vekst. Er ikke dette drømmescenarioet?

Økonomi

Vågan kommune er en kommune som er i en presset situasjon økonomisk. Det er en kommune i underskudd, og et kraftig et sådan. Kommunen ønsker også å ta for seg en rekke kostbare investeringer både når det gjelder skole på Gimsøy, bassengsaken og rådhuset. Disse sakene koster penger. Da syns vi det er totalt uforståelig at samtlige i kommunestyret ikke omfavner Alternativ 1 da dette vil på sikt gi enorme beløp i skattepenger til en kommune som er skinnblakk. Slik situasjonen er i dag er kommunen på tur til å skyte gåsa før den får lagt gullegget. Rækøya er et nøkkelområde og et genuint gullegg i denne sammenhengen, det vil legge til rette for arbeidsplasser i 30-40, kanskje 50 år til. Disse arbeidsplassene er ikke bare de arbeidsplassene som eksisterer i dag, men mange, mange flere. Rækøya har et enormt potensiale for å være en trygg økonomisk havn i en kommune der det ellers har blåst sure nedgangsvinder. Er det noe vi virkelig har behov for her i verden, så er det masse. Er det noe vi virkelig har nok av på Rækøya, så er det masse. Det økonomisk forsvarlige vil vær å utnytte denne massen.

Politikk og arbeiderne

Arbeiderpartiet baserer hele sin identitet rundt at de er partiet for folk flest, for mannen i gata. De proklamerer at det er partiet for arbeiderklassen, at de er partiet som støtter opp og spiller på lag med fagbevegelsen. Nå er saken faktisk sånn at Fellesforbundet har oss ansatte i ryggen og setter spørsmålstegn ved de avgjørelsene som kommunen nå er i ferd med å vedta. Vi har fellesforbundet i ryggen, og deres innsatts er vi dypt takknemlige for. Som tillitsvalgt for denne flotte bedriften med disse flotte og dyktige ansatte skjærer det i hjertet at så mange nå er usikker på egen framtid og hvordan deres arbeidsplass skal kunne fungere på sikt. Dette er en jobb og en bedrift som vi alle er veldig glade i. Vi håper så inderlig at kommunestyret stemmer for Alternativ 1, vårt levebrød avhenger av det.