Fra i dag er det nye regler på Lofothavet

Fiskeridirektoratet har fastsatt regulering av Lofotfisket for 2020. Forskriften for Lofotfisket trer i kraft 1. mars og gjelder fram til 15. april.