Gå til sidens hovedinnhold

Fra rådmann til pensjonist til rådmann

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da Lofotposten her i november 2020 hadde et oppslag om rådmannslønn i Lofoten, kom Vestvågøy sin rådmann merkelig dårlig ut. Lavest lønnet av alle, til tross for å lede den desidert største kommunen.

Ordfører sitt svar/kommentar var at dette måtte rettes opp. Han benyttet da ikke mulighet til å fortelle partikolleger og offentlighet om hva som egentlig lå under. Rådmannen hadde i realiteten en total kompensasjon langt over alle andre.

Alle trodde da at rådmannen var rådmann og ikke pensjonist. Realiteten er at han selv ønsket å bli pensjonist i fra mars 2019, og skulle da gå over på pensjonistlønn lik 207 kr/time i henhold til avtale signert ordfører og rådmann, siste rullerende avtale går ut 31.12.2020. Realiteten også her er en helt annen. Pensjonistavtalen var en forutsetning for å kunne ta ut full tjenestepensjon. Den reelle lønnskompensasjonen fra kommunen var koblet fra pensjonistavtalen. Som nå allerede er kjent fikk «rådmannen» lønnskompensasjon årlig fra kommunen på kr 917.300,- fordelt på to faste beløp. Det blir heftig mange timer i jobb på pensjonistlønn. Rosinen i pølsa er at pensjonisten rådmannen da kunne ta ut full tjenestepensjon på ca kr 900.000,-/år. Ordningen hadde da vart fra 01.03.2019.

I tillegg fikk «rådmannen» lønnskompensasjon fra 2015 og årene etter for vist nok ikke å ha tatt ut hele ordinære ferie. Lovstridig vil mange hevde.

I henhold til Arbeidsmiljøloven er det en forutsetning for å kunne bli kompensert for siste års ikke avholdt ferie, at arbeidsforholdet avsluttes.

I sum fikk rådmannpensjonisten en årlig godtgjørelse på >kr1,8 mill.

Er dette en lovlig avtale knyttet til utbetaling av tjenestepensjon?

Kan rådmannen både ha en pensjonistavtale, og allikevel fortsatt beholde sin opprinnelige arbeidsavtale fra 2013?

Kan en hjelpepleier på sykehjemmet når hun/han går av med pensjon, og tar ekstrajobb som pensjonist, allikevel beholde sin opprinnelige arbeidsavtale, og hoppe inn og ut av den som det passer?

Ordfører og varaordfører sier at avtalen med rådmannen sparte kommunen for 3-400.000/årlig. Det er langt fra sikkert, når oppgjør etter en fallert avtale skal gjøres opp.

De fleste vil vel uansett mene at det går en grense for å tilrettelegge for sparing.

Formannskapets behandling av saken 15.12.2020, i lukket møte, viser vedtaket som flertallet sto bak. Det positive med dette vedtaket er:

Vedtaket er fattet som hastevedtak etter kommunelovens §11-8. Saken gjelder rådmannens arbeidsavtale pr. 01.01.21 og det er ikke hensiktsmessig å innkalle kommunestyret før 31.12.20. Vedtaket vil bli referert i første kommunestyremøte

Det betyr at kommunestyret skal bli orientert om hele saken i første ordinære kommunestyremøtet over nytt år. Da har vi også kontrollutvalgets og dermed KOMREV sin rapport om saken, som også rapporterer til Kommunestyret.

Vi skulle vært foruten denne saken, en uverdig nedbemanningsprosess og ny skolestruktur debatt for å nevne noe, men vi får ta tak i alt dette og mere til over nytt år.

Vi vil være garantisten for at konstruktive kritiske spørsmål blir stilt. Så får hver og en av kommunestyremedlemmene stemme etter beste evne og overbevisning, eller kanskje som partipisken bestemmer?

God jul til alle og en hver.

Les mer:

Rådmann på pensjonistlønn: – Vi skal endre avtalen

Rådmannens lønnsavtale; – Alvorlig at avtalen ble holdt skjult

I dag behandles rådmannens avtale - bak lukkede dører

Kontrollutvalget vil ha svar om rådmannens lønn

-Har tillit til rådmannen

Nå er stemmeresultatet offentlig

Kommentarer til denne saken