Gå til sidens hovedinnhold

Fredning eller utvikling, eller begge deler?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyrerepresentant Børge Larsen (H) tar i et leserinnlegg til orde for at Riksantikvarens fredning av

Henningsvær ikke er forenlig med utvikling av stedet, noe undertegnede er sterkt uenig med han i.

Henningsværs sjarm og tiltrekningskraft er basert på en miks av naturgitte forutsetninger, en unik beliggenhet, en sjarmerende ustrukturert bebyggelse, et næringsgrunnlag basert på fiskeri, handel og turisme. Når øygruppa i tillegg bebos av åpne og kreative mennesker som ser muligheter og er like glad i stedet som de som er gjester, har man det beste grunnlaget for trivsel.

Øygruppa har vært og er i konstant utvikling, - fra historisk sett å ha vært et livskraftig fiskevær, til å være fraflytningstruet på grunn av dårlige tider i fiskerinæringa og en nasjonal sentraliseringsbølge, til nå å være litt av alt – et fiskevær, en kulturdestinasjon, en reiselivsmagnet, et sted for kulinariske opplevelser, en base for bruk av hav og fjell, og ikke minst et sted folk trives og vil bo.

I tillegg har det de siste årene blitt et sted folk vil investere i. Så langt har det beriket værret, vi har hatt kloke utviklere som har forent næringsvirksomhet, med stedets egenart. Det være seg Fiskekrogen, Nord-Norsk Klatreskole, Engelskmannbrygga, Trevarefabrikken og Kavi Fac ory.

Den økende populariteten til Henningsvær gjør at stedet står ved et veiskille. Det er kort vei mellom å være et attraktivt reisemål til å bli en overbefolket turistfelle. Stadig nye aktører – særlig innen ferie/fritidssegmentet- ser nye muligheter for å utvikle egne prosjekter og tiltrekke flere besøkende. Noe som i seg selv er bra, men som også kan bidra til at stedets egenart forsvinner om ikke utviklinga skjer på stedets premisser. Hva skal Henningsvær være og utvikle seg til, hvem skal styre utviklinga, hvem skal bo og trives på stedet?

Når Riksantikvaren viser sin interesse for Henningsvær – nettopp pga stedets egenart i natur- og kultursammenheng - og har satt i gang en prosess som kan gi stedet vernestatus, bør det av stedets innbyggere og kommunens politikere hilses varmt velkommen. Det vil gi kommunen, investorer og beboere det rammeverket som er nødvendig for at Henningsvær opprettholdes og videreutvikles som et levende sted med boliger, fiske, handel og annen næringsvirksomhet (formålsparagrafen i fredningsforslaget) – og samtidig bevarer sin unike egenart.

Et sted som får fredningsstatus er et symbol på at stedet er tillagt særlig høy nasjonal verdi. Og Henningsvær er i så måte i godt selskap med blant annet Bryggen i Bergen og bergstaden Røros. Steder som ikke akkurat har stagnert, men utviklet seg til å bli enda mere attraktive som bo- og reiselivsdestinasjoner etter fredningen.

Kommentarer til denne saken