Fredvang har hatt en økende mengde turister de siste årene. Nå har Ingolf Knutsen på Sletten gård og nabo Leif Normann Solhaug fått innvilget 71 000 kroner til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler).

– Vi er veldig fornøyd med at vi har fått disse midlene. Det er mange som søker, og det er bra at vi har fått noe. Vi klarer å komme i mål med prosjektet, men vi må kanskje legge inn noe penger selv. I tillegg blir det mye egeninnsats i kloppingen, sier Knutsen.

Les også: Til sommeren skal turistene lære at flere stier fører til Kvalvika

Nye parkeringsplasser

Pengene de har fått innvilget skal gå til parkering, klopping av sti, renovering av toalett og informasjonstavler til turistene som ferdes i området.

– I sommer hadde vi i snitt alt fra fem til femti turister om dagen, men det varierer noe etter været. Denne byggingen er et privat initiativ av oss, forteller han.

Det er ikke veldig mange gode toalettfasiliteter i området. Knutsen forteller at de kommer til å renovere et toalett hos Solhaug som turistene kan bruke. Her skal det være kaldt drikkevann i springen, slik at folk kan fylle vannflaskene sine.

– Vi har planlagt at det skal stå ferdig parkering til rundt hundre biler. Vi må se om hvor stort område det er snakk om. Vi må søke omdisponering av jorda hos kommunen. Det er ikke jord som er i bruk og kommer ikke til å påvirke min drift, sier Knutsen.

Les også: Parkering i skolegården og shuttlebuss til turområdet

Klopper til hovedstien

De to initiativtakerne skal kloppe sti fra Indresand og opp til hovedstien.

– Det er snakk om et par hundre meter. Vi skal starte med dette arbeidet i april eller så snart vinteren lar oss begynne arbeidet, sier Knutsen.

Hovedstien går fra Indresand til Ryten og ned mot Kvalvika. Det er Samstræv bygdelag som har ansvaret for denne 500 meter lange hovedstien til Ryten.

– Det går to stier opp til fjellet og vi skal sammensløyfe de to stiene og legge til rette for å hindre slitasje på naturen, forteller han.

Les også: – Har ikke råd til å investere 200 millioner kroner til skole og rådhus

Mye villparkering

– Turistene kommer til å gå uansett, så dette handler om å styre trafikken. Vi ønsker å tilrettelegge og guide de som kommer for å gå her i fjellet. Turistene går i områdene til Kvalvika, Ryten, Stokkvika med Fuglehuk og Mulstua, forklarer Knutsen.

Utfordringene med alle turistene har for Knutsen og de andre innbyggerne i området vært villparkeringer. Dette har hindret ferdsel på veiene, og i tillegg har enkelte kommet inn på privat område. Tidligere har de hatt problemer med at noen ikke har respektert båndtvangen.

– Det har blitt mye bedre de siste årene, etter at det har blitt mer informasjon om båndtvang. Nå er opplyser campingplassene om dette, så det er ikke like mye som før. De aller fleste er flinke til å ha hundene sine i bånd, sier han.

Les også: Aksjonerte mot feilparkering