Også i år stiller Frimurerlogen opp for å hjelpe Frelsesarmeen med å stå vakt ved julegryten. De siste årene har det vært litt vanskelig for Frelsesarmeen, da koronasituasjonen har gjort at de ikke har fått stått inne på en del kjøpesenter. Men i Svolvær har de fått tillatelse til å stå inne på Alti. Å betjene alle vaktene for de to ved Frelsesarmeen i Svolvær, Knut og Marit Haugen Sollied, har vært nesten umulig. De har faktisk ansvaret for hele Lofoten og Vesterålen, men de har ingen organisert virksomhet hverken på Leknes eller Sortland. De er der bare ved behov.

Derfor setter de stor pris på at Frimurerlogen i Lofoten stiller opp og tar de fleste vaktene ved gryten. Arne Østigård som organiserer vaktlisten, sier at frimurerne tar ca. 65% av alle vaktene. Knut og Marit Haugen Sollied sier at uten den hjelp de får fra Frimurerlogen hadde det ikke latt seg gjøre å gjennomføre aksjon julegryte i Svolvær. Også de som står vakt har fått flere innspill fra publikum om at de setter pris på at de hjelper Frelsesarmeen, og de rapporterer også om stor giverglede fra besøkende på Alti-senteret i Svolvær hvor julegryten er plassert.

De har også en julegryte på Leknes, og merker stor giverglede der og.
Koronasituasjonen gjør at de ikke kan ha noen møtevirksomhet, men de prøver å gjennomføre den faste tirsdagskafeen, og ellers hjelpe folk som trenger det økonomisk, spesielt nu i juletiden.