Gå til sidens hovedinnhold

Fremmet alternativt vann-forslag til Vestvågøy-bygd

Vann til Haug er en gjenganger i politiske møter i Vestvågøy, og i formannskapet på onsdag ble det splittelse.

Opposisjonjen, som består av Terje Wiik (KrF), Bente Anita K. Solås (H) og Pål Krüger (Frp) stilte seg bak et forslag som Pål Krüger fremmet, men dette falt mot posisjonens fire stemmer for rådmannens forslag.

Rådmannens forslag, og formannskapetes siste vedtak, er derfor identisk med det forvaltningsutvalget vedtok. I dette vedtaket ligger det at det føres frem vann, men avløpsdelen tas bort. Prisantydningen for dette er 16 millioner kroner. Fullversjonen, med både vann og avløp, som forvaltningsutvalget altså la bort i forrige måned, ville kostet om lag 40 millioner kroner.

Det alternative forslaget fra Krüger innebærer også kun fremføring av vann, men at det for å spare kostnader ikke lages en helt ny trase for rørene. Forslaget lyder som følger:

  • Det legges vann til Haug boligfelt langs grøft på vei og eventuelt langs grunn som allerede er avstått fra grunneierne.
  • Anbud på utførelse legges ut så snart som mulig. Det burde ligge til rette for at relativt mange entreprenører kan regne på oppdraget.
  • Prosjektkostnader belastes kun i den grad de har med valgte løsning å gjøre.
  • Hver og en av boligene kobler seg på for egen regning, men at hovedledningen legges slik at ingen får urimelig påkoblingskostnad
  • Om det legges ledning med mulighet for senere påkobling fra nybygg, bør det allerede nå avklares en utbyggingsavtale.

Vann til Haug skal sluttbehandles i kommunestyret 15. september.

Kommentarer til denne saken