–  Etter tiår med økende forfall på veinettet, markerte 2015 et trendskifte. Forfallet ble redusert gjennom kraftig vekst i vedlikehold og fornying. Vi viderefører trendskiftet med økende styrke, sier  samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I år blir etterslepet ved veivedlikehold redusert med en milliard kroner. Statsbudsjettet for 2016 vil gi etterslepet en ytterligere reduksjon  med drøyt to milliarder kroner, røper samferdselsministeren.

Riksveinettet skal vedlikeholdes for 3,26 milliarder kroner i 2016. Det er 275 millioner kroner mer enn det som er nødvendig for at etterslepet ikke skal øke, ifølge Solvik-Olsen.

Regjeringen vil bruke 1822,6 millioner til fornying av veinettet neste år.

Kraftig løft 

Samferdselsministen mener regjeringen gjør en betydelig større innsats enn den forrige for å bedre trafikksikkerheten. 

– Vi har løftet bevilgningene betraktelig, hevder han.

Ministeren viser til at det er bygget tre ganger mer forsterket midtoppmerking enn planlagt, 50 prosent mer midtdeler og 34 prosent mer sykkelvei enn planlagt.

Ikke imponert

Samferdselspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Eirik Sivertsen, er enig i at det trengs store samferdselsløft og det må satses på vedlikehold.

– Nettopp derfor la vi fram en historisk stor Nasjonal Transportplan (NTP) våren 2013. Ingen ting gleder oss mer enn at regjeringen følger opp denne, sier han til ANB.

– Ketil Solvik-Olsen reiser land og strand rundt og lover milliarder til prosjekter det faktisk er Stoltenberg II-regjeringen som har vedtatt i NTP. Jeg  synes det er puslete i forhold til Frps eget ambisjonsnivå, hevder Sivertsen.

– Fremskrittspartiet gikk til valg på 45,5 milliarder kroner mer til samferdsel per år i en tiårsperiode, i tillegg  til å fjerne alle bommene. Jeg savner mer etterrettelighet fra det holdet, sier Eirik Sivertsen. (ANB)