Ikke alle er bekvem med å fylle femti. Det er dessverre mer som har vært, enn det som skal bli, når man er der.

Med flyplassen på Leknes er det ikke slik.

Den har fremtiden foran seg, selv om vi ikke vet helt sikkert i hvilken form. Kanskje blir den værende omtrent slik den er, kanskje blir den utvidet og kanskje blir den flyttet litt.

Uansett så har man sett de siste femti årene at Leknes Lufthavn har betydd så mye for Vestvågøy og Lofoten, at ord og beskrivelser av dette fremstår som selvfølgeligheter. Det samme kan sies som flyplassen i Svolvær.

Disse "kyllingmarkene" har tjent oss trofast, og man kan etter hvert stille klokka etter flyene. Høy regularitet, stabilitet og et folkekjært flyselskap som gang på gang får fornyet tilliten fra staten fordi det leverer det som etterspørres.

Wikipedia har en veldig god og presis beskrivelse av "kyllingmarkene", og den spanderer vi på oss her:

"Pådriver for arbeidet med å få bygd ut nye flyplasser, og da hovedsakelig i de nordligste fylkene, var ansvarlig statsråd i samferdselsdepartementet Håkon Kyllingmark fra Høyre. Ved inngangen til 1970-årene hadde oljeinntektene ennå ikke gjort seg gjeldende. I prosjekteringen ble det derfor viktig å holde kostnadene nede. Resultatet av dette arbeidet ble en «standard flyplass», der rullebane, innflygingsutstyr og terminalbygninger med mer, i størst mulig grad var standardisert og nøkternt."

Tenk at norske politikere var så fremoverlent og klare i prioriteringene FØR Norge ble et rikt land.

At Håkon Kyllingmark var lofoting, og overleverte flyplassen til ordfører Eivind Bolle, like før han også ble statsråd, sier også en hel del om Lofoten som leverandør av dyktige, jordnære folk til rikspolitikken og nasjonale oppgaver.

Vi kommer heller ikke utenom pioneren Viggo Widerøe, som grunnla, og ga sitt navn til, Widerøes Flyveselskap. Han så muligheter og ikke minst var han veldig nær kjernevirksomheten i det han holdt på med. I 1936 til 1937 fløy han 10.000 kilometer og kartla kysten utenfor Dronning Maud Land i Antarktis.

At han fikk et flyselskap og fjell i Antartktis oppkalt etter seg er ikke for mye, likesom at Håkon Kyllingmark ga navn til "kyllingmarkene".

Bildeserie

Se bildeserie fra flyplassen

Les også

Lufthavna ble åpnet med en flekkekniv av ministeren – i sommer fyller flyplassene i Svolvær og på Leknes 50 år