Takk Odd Eskil Andersen fordi du sette ord på en uro jeg tror mange deler.

Takk for at du åpner opp for en debatt rundt sosialt vaksinepress.

Bare med kjennskap til fordeler og ulemper ved en sak, kan den enkelte på fritt grunnlag ta sin avgjørelse. Dette gjelder både for egen del,- og det som nå stadig blir mer aktuelt, på vegne av sine barn.

Legemiddelverket legger hver 14. dag fram oversikt over bivirkninger etter koronavaksinen. Du finner den ved å søke på: "Legemiddelverket bivirkninger"

Siden ligger åpen for alle og kan være nyttig informasjon til de som er usikre.

Det viktige er at det gis frihet, slik at den enkelte kan ta sine valg uten å risikere å bli sosialt svartelistet.

La oss sammen verne om den friheten.