Denne sommeren har friluftsrådene i Troms og FNF Troms fått flere henvendelser fra turgåere som har møtt på skilt satt opp av grunneiere ute i marka. På skiltene står det beskjeder om at bærplukking er forbudt på området. Friluftsrådene forteller at skiltene ofte er satt opp på store områder med flere grunneiere, og i utfartsområder som ikke er avgrenset.

- Turgåere rapporterer om stor usikkerhet hvorvidt forbudet gjelder myra, dalen eller hele øya. Uklarheten forringer turopplevelsen og svekker allemannsretten, påpeker friluftsrådene og FNF Troms i en pressemelding.

Har kontaktet kommunene

De har kontaktet kommunene for å avklare om forbudt-skiltene er forbudt.

- Den økonomiske betydningen av multene må avklares, og det trengs avgjort opplæring i skilting og avgrensing, opplyser de.

LES OGSÅ: Ekspert: - Myrene er nær sagt tomme

Du har lov å plukke multer

De påpeker i pressemeldingen at alle folk har rett til å plukke multer hvor de måtte ønske. Friluftsloven gir nemlig alle gratis adgang til bærplukking. Men det finnes unntak; og det er på såkalt multebærland hvor grunneier kan sette ned forbud mot sanking.

- Multebærland er vokseplasser for multer der forekomsten er såpass betydelig over tid at bærene har økonomisk betydning for grunneieren, opplyser friluftsrådene.

De påpeker at dette skal være et avgrenset område, og at en grunneier ikke kan forby plukking i hele sitt område. Du kan uansett plukke multer som spises på stedet.