- Vi har kjørt ut på ulike steder i kommunene for å snakke med innbyggerne. Vi har rullet ut kart og merket av med blyant hvor befolkninga sier de går på tur og hvilke nærfriluftsområder de bruker.

Omfattende kartlegging

Notatboka til Karianne Steen i Lofoten friluftsråd er smekkfull av historier og beskrivelser av livet utendørs i bygder og tettsteder. Vestvågøy kommune er allerede ferdig med sin kartlegging og verdivurdering av nærfriluftsområder og opplysningene ligger åpent ute på nett. Når de andre lofotkommunene også er i mål, skal kartlegginga legges fram for kommunestyrene.

Vil det følge med anbefalinger om hvilke tiltak som bør settes i verk?

- I utgangspunktet skal dette gi et kunnskapsgrunnlag til bruk i arealplanlegging og utviklingsarbeid knytta til friluftsliv. Jeg tror noen mulige prosjekter vil peke seg ut når kartene kommer på bordet. Det er områder i Lofoten som trenger mer oppmerksomhet - og kanskje til og med statlig sikring, sier Karianne Steen som foreløpig ikke ønsker å være konkret på hvilke steder.

Hun håper politikerne gjør seg godt kjent med innholdet friluftrådet skal presentere og bruker kunnskapen når de skal fatte vedtak som berører uteområdene lofotingene - og turistene - bruker. Dessuten vil kartlegginga være verdifull for folkehelsearbeidet.

Les også:

Skiltprosjekt parallelt

Turskiltprosjektet går parallelt med kartlegginga. Her har rundt 20 prosjekter med flere stier i flere av prosjektene fått midler fra fylket og Gjensidigestiftelsen for å merke stier. Innen januar 2016 kan man søke om midler til å merke stier.

Hvem er det som skal gjøre jobben - kommunene, frivillige eller næringslivet?

- Det vil koste penger å nå målene og utvikle Lofoten på dette området. Frivillig innsats er uvurderlig, men skal vi virkelig få det løftet som trengs, er det viktig at kommunene og de kommersielle aktørene gir drahjelp til de frivillige lagene og foreningene. Det kan de for eksempel gjøre ved å hekte seg på et prosjekt som er i gang og friluftsrådet hjelper gjerne med å sette aktører i kontakt med hverandre, sier Steen.

Vestvågøy er på kartet allerede

 

Vestvågøy har kartlagt og verdivurdert friluftsområdene gjennom folkemøter. Resultatet ligger på www.naturbase.no. For å se kartleggingen trykk på «Vis Kartlag» i menyen over, og så huk av på «Kartlagte Friluftslivsområder». Så er det bare å finne Vestvågøy på kartet så kan du studere bildet du ser øverst i saken nærmere.