Dette skriver kommunen om vaksinen:

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene.

Nuvaxovid fikk betinget godkjenning av det europeiske legemiddelbyrået (EMA) i slutten av desember 2021 til bruk fra 18 års alder. Vaksinen har vist å gi god beskyttelse mot koronasykdom.

Dagens kunnskapsgrunnlag gir ikke grunnlag for å foretrekke Nuvaxovid framfor mRNA-vaksiner, hverken ved grunnvaksinasjon eller oppfriskningsdose.

Nuvaxovid kan likevel være aktuell til personer som av ulike årsaker er frarådet vaksinering med mRNA-vaksine, enten grunnet alvorlig allergisk reaksjon eller uheldige bivirkninger.

Den kan også være aktuell for personer som av andre årsaker ønsker å benytte en annen koronavaksine enn en mRNA-vaksine.

Les mer om Nuvaxovid-vaksinen hos FHI. De som ønsker denne vaksinen, må ta kontakt med kommunen som deretter bestiller den fra sentralt hold.

Frist for registrering er 15. februar.