Lisa og Edgar er innflytterne som fant lofotlykke med fem dyr på et småbruk

Lisa Bergstrøm og Edgar Karlsen er innflyttere på Offersøya. Her lever de på et 45 mål stort småbruk sammen med hunder, hester og en katt.